ร.ร.นานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ จัดงาน Open House และ A Level Scholarship Day

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อายุ 2-18 ปี เข้าร่วมงาน Open House วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.45-11.15 น. ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและบุตรหลานได้พบ…

InfoQuest Limited

10 ก.พ. 64