แชร์พิกัด 4 โรงงานฉีดพลาสติก ในสมุทรสาคร ที่ต้องไปใช้บริการ

พลาสติกถือเป็นวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์หลักของหลายธุรกิจ ซึ่งในแต่ละวันคงมีผู้ประกอบธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่ต้องการหาโรงงานฉีดพลาสติกมาขึ้นรูปให้ ไม่เว้นแต่ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร…

thaipr.net

14 มี.ค. 66