เอสวีแอล กรุ๊ป นำทัพพนักงานกว่า 100 คน จุดประกายแนวคิด สู่การขับเคลื่อนธุรกิจ

นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน 3 กลุ่มธุรกิจของเอสวีแอล กรุ๊ป – กลุ่มโลจิสติกส์ (Logistics), กลุ่มพร็อพเพอตี้ (Property) และกลุ่มนิว…

thaipr.net

26 ก.ย. 66

เอสวีแอล กรุ๊ป สร้างสังคมอุดมสุข ผ่านโครงการ “ขยะสร้างสุข”

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) กลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) พร้อมพนักงานเอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกันส่งมอบขยะรีไซเคิล อาทิ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว…

thaipr.net

14 ก.ย. 66

เอสวีแอล กรุ๊ป สนับสนุน “ประมงไทยชวนวิ่ง” ครั้งที่ 2

นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน (ที่ 4 จากซ้าย) ในนามตัวแทนจาก เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดย บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด มอบเงินจำนวน 20,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมวิ่งก…

thaipr.net

6 ก.ย. 66

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม กับกิจกรรม “ถนนสายวัฒนธรรม ๑๐๐ ปี ชุมชนหอนาฬิกา”

ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คนกลาง) ประธานเปิดงานถนนคนเดิน “ถนนสายวัฒนธรรมชุมชน  ๑๐๐ ปี หอนาฬิกา” ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธข…

thaipr.net

29 ส.ค. 66

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมโชว์ศักยภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในงาน TILOG-LOGISTIX 2023

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ “เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group)” นำโดยนายชาญสิทธิ์ ใหม่ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (คนกลาง) พร้อมทีมงานฯ ออกบูธนำเสนอธุรกิจโลจิสติกส์ร่วมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กเครือ…

thaipr.net

21 ส.ค. 66

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกับ 34 ภาคีเครือข่าย สานพลังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้แทนเบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมและเปลี่ยนความคิดในเวทีสานพลัง “โครงการขับเคลื่อนมาตรการองค์กร…

thaipr.net

17 ส.ค. 66

“เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group)” ร่วมโชว์ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ในงาน TILOG-LOGISTIX 2023

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ “เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group)” ร่วมออกบูธนำเสนอธุรกิจโลจิสติกส์ ในงาน TILOG-LOGISTIX 2023 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยสู่สากล โดยในปีนี้ SVL Group…

thaipr.net

10 ส.ค. 66

ชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพานและเอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมงานบุญ “ทอดผ้าป่าการศึกษา”

ผู้แทนจากชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน และผู้แทนจากกลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยหัวหน้าทีมรถตรวจการณ์ระบบขนส่งสินค้า ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000…

thaipr.net

4 ส.ค. 66

เอสวีแอล กรุ๊ป จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย AI

นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน 3 กลุ่มธุรกิจของเอสวีแอล กรุ๊ป – กลุ่มโลจิสติกส์, กลุ่มพร็อพเพอตี้ และกลุ่มฟู้ด ซิสเต็ม อบรมหลักสูตร…

thaipr.net

13 ก.ค. 66

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนพัฒนาสังคม ฟื้นฟูระบบนิเวศคืนสู่ธรรมชาติ

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน (ยืนที่ 3 จากขวา) พร้อมทีมงานฯ ร่วมกิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างความสามัคคีคนในชาต…

thaipr.net

10 ก.ค. 66
1 2 3 7