พช.บางคล้า ร่วมจิตอาสาพัฒนาครัวเรือนต้นแบบตำบลเสม็ดใต้ เป้าหมายศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายธีระพล สุ่มมาตย์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

พช.สุราษฎร์ธานี ยึดสโลแกน “ครัวเรือนคือคลังอาหาร หมู่บ้านคือสถานที่แบ่งปัน”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางพัชรี รามแป้น ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเดิม และเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP …

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

พช.เปิดเวทีเฟ้นหาผ้าถิ่นล้านนา ลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทั่วภาคเหนือร่วมส่งผลงานเข้าประชันกว่า 400 ผืน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในการประกวดผ้าลายพระราชทา…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

พช.จัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เอื้อประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสมรรถนะด้านไอที ให้กับกรมการพัฒนาชุมชน…

InfoQuest Limited

17 มิ.ย. 64

พช.เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณงาน และเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวอาภร  ดวงกันยา พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายเนรมิต  มูลวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นางสาวนกยูง อนุสุเรนทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญก…

InfoQuest Limited

16 มิ.ย. 64

พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช  เดินหน้าต่อเนื่องติดตามดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”…

InfoQuest Limited

16 มิ.ย. 64

อธิบดี พช. ลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยม “โคก หนอง นา พช.” อำเภอพรหมคีรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศร…

InfoQuest Limited

15 มิ.ย. 64

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ขอเชิญผู้ประกอบการเปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นของสวย ปรับลุคแบรนด์ให้รักโลก ตอบเทรนด์ BCG

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี 2564 (DEWA & DEWI 2021)…

InfoQuest Limited

15 มิ.ย. 64

พช. ผนึกกำลังสู้ภัยโควิด ฝ่าวิกฤตสร้างแหล่งอาหารพึ่งตนเอง เพื่อชุมชน เพื่อชาติ

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน…

InfoQuest Limited

14 มิ.ย. 64

“สามัคคี คือ พลัง” บ้านท่าช้าง วัดโบสถ์ พิษณุโลก เมือง 3 ธรรม สร้าง “1 ตำบล 1 ถนนกินได้”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 นางบำรุง พรหมแต้ม ผู้ใหญ่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี  ภาคีเครือข่าย และประชาชนในหมู่บ้าน…

InfoQuest Limited

14 มิ.ย. 64
1 2 3 10