บพข. เผยผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ภายใต้งบประมาณกว่า 3 พันล้านบาท

ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดเผยว่า บพข. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทุนที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและ…

InfoQuest Limited

11 มิ.ย. 64

สอวช. ร่วมเวที มรภ.สุราษฎร์ธานี ชี้แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อ “นโยบาย อววน. สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต” ภายใต้โครงการอาหารสมองออ…

InfoQuest Limited

8 มิ.ย. 64

มทร.ศรีวิชัย เปิดตัว “JUNGHUU.COM” แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อขายสินค้าชุมชนภาคใต้ เน้นสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าชุมชน

ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติจากวิกฤตโควิด-19 การเติบโตของยอดขายสินค้าทางออนไลน์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินค้าได้ง่ายขึ้น จากพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลือกซื้อสินค้าข…

InfoQuest Limited

4 มิ.ย. 64

บพท. เผยผลสำเร็จแก้ปัญหายากจนตรงจุด ลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มคนจนจริงเข้าระบบช่วยเหลือกว่า 3 แสนคน

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) รายงานผลการดำเนินงานของ บพท. ในปี 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา…

InfoQuest Limited

28 พ.ค. 64

สอวช. เตรียมพร้อมส่งเสริมการพัฒนาวิจัย นวัตกรรม ช่วยเหลือประชาชน – SMEs พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วย บีซีจี โมเดล

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) เปิดเผยถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “BCG Economy Model” ที่ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ…

InfoQuest Limited

14 พ.ค. 64

สอวช. จัดเวที Deep Tech Startup ต่อเนื่องครั้งที่ 3 เชิญผู้ก่อตั้งบริษัทนวัตกรรมการผลิตกระดูกเทียมฝีมือคนไทยแลกเปลี่ยนมุมมองการต่อยอดสู่ธุรกิจ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดกิจกรรม Deep Tech Startup & Recovery Forum Special Talk by NXPO เชิญผู้ก่อตั้งเมติคูลี (Meticuly) บริษัทนวัตกรรมการผลิ…

InfoQuest Limited

23 มี.ค. 64

สอวช. จับมือ UNEP จัดประชุม CELP Summit 2021 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดการประชุม The Circular Economy Leadership & Partnership Summit หรือ CELP Summit 2021 ระหว่างวันที่ 17 – 18…

InfoQuest Limited

22 มี.ค. 64

สอวช. จัดเวทีหารือ เอ็นไอเอ – สภาอุตฯ – บีบีจีไอ ถกตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต ตอบโจทย์เป้าหมายการขับเคลื่อนบีซีจี โมเดล

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และบริษัท บีบีจีไอ จำกัด…

InfoQuest Limited

16 มี.ค. 64

สอวช. สร้างความเข้าใจผู้ประกอบการทั่วประเทศ เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วย BCG Model

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษ…

InfoQuest Limited

5 มี.ค. 64

ภาคเอกชน เน้นย้ำ “มองขยะเป็นวัตถุดิบ” สร้างมูลค่าทางธุรกิจ หนุนใช้กฎหมายและการให้แรงจูงใจแก้ไขปัญหาขยะ ส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการ เศรษฐกิจหมุนเวียน: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง…

InfoQuest Limited

5 มี.ค. 64
1 2