สนพ.มุกดาหาร ประชุมหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้จัดประชุมหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฯ ของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสา…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สนพ.มุกดาหารเข้าประสานฝึกอาชีพ ณ อำเภอนิคมคำสร้อย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารโดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าประสานงานการฝึกอบรมในพื้นที่ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อสอบถามข้อมูลในการสร้างหลักสูตรเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานตะกร…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สนพ.มุกดาหาร เข้าประสานพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าประสานงานการฝึกอบรมในพื้นที่อำเภอหนองสูง​ ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง​…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สนพ.มุกดาหาร​ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่ม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่ม​เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สนพ.มุกดาหารดำเนินการวัดความรู้ช่างไฟ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร(สนพ.มุกดาหาร)ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ขอรับการประเมินความรู้ความสามารถฯ วันที่7…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ “ช่างแอร์ต้องมี License”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพช…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บจก.เพ็ญศิริพลาสติก

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บริษัท เพ็ญศิริพลาสติก จำกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการยื่นรับรองหลักสูตร การยื่นแบบแสดงการส่งเ…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 รวม 8 ราย…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนจัดฝึกอบรม การทำขนมอบ (เบเกอรี่พื้นฐาน)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้ต้องขัง) รุ่นที่ 1/2564 สาขา การทำขนมอบ (เบเกอรี่พื้นฐาน) จำนวน 30 ชั่วโมง…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมที่ประสบความสำเร็จ

นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสำนักงานที่จบการฝึกอบรมและประสบความสำเร็จ หลังจากจบการฝึกอบรมไปแ…

thaipr.net

4 ธ.ค. 63
1 189 190 191 192 193 197