เอสเอสไอร่วมสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 10)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ร่วมสนับสนุนโครงการ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจสู้ COVID-19” ในส่วนของค่าออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม มูลค่า 200,000 บาท…

InfoQuest Limited

22 ก.พ. 64

ลดของเสียชุมชน-เปลี่ยนขยะเป็นเงินออม กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนตั้ง 5 ธนาคารขยะ

ในช่วงสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ระบาด อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือน วันนี้ขอแนะนำช่องทางเพิ่มรายได้เงินออม ลดปริมาณขยะในครัวเรือนควบคู่กับการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันครับ จากนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ…

InfoQuest Limited

25 ม.ค. 64

SSI ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน รับรางวัลชมเชย กิจกรรมประกวดภาพ No Gift Policy 2020 : CAC

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รับรางวัลชมเชย กิจกรรมประกวดภาพ No Gift Policy 2020 ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against…

InfoQuest Limited

18 ม.ค. 64

วิ่งฅนเหล็ก2020มอบ3ล้านช่วยเหลือ20องค์กร 13ปีร่วมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสแล้ว31.9ล้าน

5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueScope) บริษัท…

InfoQuest Limited

25 ธ.ค. 63

เอสเอสไอ รับรางวัล Trailblazer ผู้บุกเบิกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายกตัญญู ภู่ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปสำนักกฎหมายกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Trailblazer ผู้บุกเบิกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จาก นายภุชพงค์…

InfoQuest Limited

24 ธ.ค. 63

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดทวนความรู้ GAT/PAT หนุนเยาวชนบางสะพานก้าวสู่มหาวิทยาลัย

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “กลุ่มเหล็กสหวิริยา เติมความฝัน ปันความรู้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นำวิทยากรพิเศษ สอนทบทวนความรู้ทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่การทด…

InfoQuest Limited

8 ธ.ค. 63

กลุ่มเหล็กสหวิริยาผนึกศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) สร้างสุขชุมชนบางสะพานแข็งแกร่ง เปิด “ตลาดนัดความสุขชุมชน” ครั้งที่ 5

นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดงานมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “บางสะพานสร้างสุข คุณธรรมไทยเข้มแข็ง : กระซิบรักที่ทางสาย…

InfoQuest Limited

8 ธ.ค. 63

กลุ่มเหล็กสหวิริยา-ชุมชนบางสะพาน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข ด้วยมิติความดี

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน นายศิวโรฒ จิตนิยม…

InfoQuest Limited

8 ธ.ค. 63

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมศูนย์คุณธรรม เปิด “ตลาดนัดความสุขชุมชน”

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิหัวใจอาสา เชิญร่วมโครงการมหกรรมสหวิริยา “ตลาดนัดความสุขชุมชน” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด บางสะพานสร้างสุข : กระซิบรักที่ทางสาย…

InfoQuest Limited

26 พ.ย. 63

เหล็กสหวิริยารักษ์โลก จัดเวิร์กชอปชุมชนบางสะพาน”แปลงขยะเป็นเงิน”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมแปรรูปของเหลือทิ้งและการจัดการขยะอินทรีย์สำหรับชุมชน ให้กับประชาชนที่มีความสนใจในพื้นที่อำเภอบางสะพาน…

InfoQuest Limited

16 พ.ย. 63
1 2 3 4