จังหวัดระยอง จัดประชุมชี้แจงผู้อำนว​ยการ​โรงเรียน​และครูแนะแนวโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

จังหวัดระยอง จัดประชุมชี้แจงผู้อำนว​ยการ​โรงเรียน​และครูแนะแนวโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ​ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกับโครงการ​ประชุมสร้า…

thaipr.net

16 ธ.ค. 63

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

พุธที่ ๑๖ ธ.ค ๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑…

thaipr.net

16 ธ.ค. 63

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพ…

thaipr.net

16 ธ.ค. 63

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาขา การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ ๑

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ ๑ ให้กับ บริษัทรีนิวคอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซับพลาย จำกัด จำนวน ๒๐ คน ( ๓๐ ชั่วโมง)…

thaipr.net

15 ธ.ค. 63

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต(โครงการจังหวัด) หลักสูตรยกระดับฝีมือ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต(โครงการจังหวัด) หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สพร. ๑๗ รย. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSD E-Testing System)

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ในภาคความรู้ (ทฤษฎี) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSD E-Testing…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สพร. 17 ระยอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

๘ ธันวาคม ๖๓ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ ๑ จำนวน ๒๐ คน ให้กับผูู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ สพร. ๑๗…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สพร. 17 ระยอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ในภาคความรู้ (ทฤษฎี) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSD E-Testing System)…

thaipr.net

2 ธ.ค. 63

สพร. 17 ระยอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

๑ ธ.ค ๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ในภาคความรู้ (ทฤษฎี) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSD E-Testing…

thaipr.net

1 ธ.ค. 63

สพร. 17 ระยอง จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ 27 พ.ย.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน 13 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้คว…

thaipr.net

27 พ.ย. 63
1 31 32 33 34