สถาบันพระปกเกล้าครอบรอบ 20 ปี จัดงาน เดิน-วิ่ง มอบเงินบริจาค 12,992,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล 21 แห่ง ทั่วประเทศ

          ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า ด้วยสถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการอันทรงเกียรติที่มีพันธกิจสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสู่ประชาชน รวมทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัยปัญหาและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 นี้ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง "ครบรอบ 20 ปี การสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า" สถาบันพระปกเกล้าจึงจัดกิจกรรม โครงการ "วิ่งการกุศลในโอกาส 20 ปี ครบรอบวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า" ขึ้น โดยการระดมทุนจากการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้านำรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการพัฒนา และเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสเห อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับผลงาน ในโครงการหนังสั้น “พลเมืองไทย”

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับผลงาน ในโครงการหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) "ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561"ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครทาง www.kpi.ac.th หรือ Facebook สถาบันพระปกเกล้า และส่งผลงานได้ทาง email shortfilm@kpi.ac.th ทั้งประเภทนักเรียน นิสิต อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้า จัดงานการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “ก้าวต่อไปไทยแลนด์: THAILAND’S NEXT”

สถาบันพระปกเกล้า และผู้บริหารรวม 6 สถาบัน ขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 "ก้าวต่อไปไทยแลนด์: THAILAND’S NEXT" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องยุทธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 ให้แก่ บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องห้ากันยา ฝั่งห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กภูฏานที่ประสบปัญหาหัวใจพิการแต่กำเนิด

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9มูลนิธิสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ และศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคจำนวน 1,050,000 บาท ให้แก่นางพัชรวลี อุทยานันท์ ผู้แทนมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สถาบันพระปกเกล้า “ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ก้าวไปด้วยกัน”

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการที่ปรึกษาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ : We are Together" ตอบรับนโยบายของรัฐบาล พร้อมผลักดันให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ้งเน้นอุดมการณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันพระปกเกล้าปี 59

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2559 ในงาน "5 กันยา วันสถาปนาพระปกเกล้า" จาก ศาตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG) รุ่นที่ 7

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG) รุ่นที่ 7 ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า อาคารบี อ่านต่อ…

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และ บทความวิจัย (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และ บทความวิจัย (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 "เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย"สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย (Call for Papers) เรื่อง "เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย" อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปศส.) รุ่นที่ 15

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 15 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ กันยายน 2559 ถึง มิถุนายน 2560 เรียนทุกวันศุกร์เวลา 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ 9.00 – 16.00 น. อ่านต่อ…

โครงการประกวดศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัด "โครงการประกวดศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมทำกิจกรรม CSR ที่รร. บ้านบางละมุง จ. ชลบุรี

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า โดยดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานคณะนักศึกษาฯ, คุณสริสา วรประคุณ เลขานุการคณะนักศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและนักศึกษา ทางภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น ดร.รุ่งทิวา ชูทอง, ดร.วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ , อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 1

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักสื่อสารมวลชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (นักข่าว รีไรเตอร์ โปรดิวเซอร์ข่าว อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญร่วมสัมมนา “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ” กำหนดจัด 3 ครั้ง กับ 3 ประเด็นน่าสนใจ

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ" โดยกำหนดจัด 3 ครั้ง กับ 3 ประเด็นน่าสนใจ ดังนี้ครั้งที่ 1 (24 ก.พ.59) เรื่อง "การบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันการเมือง ศาลและการตรวจสอบ"ครั้งที่ 2 (4 มี.ค.59) เรื่อง อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร “การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” รุ่นที่ 20

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 20 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ธันวาคม 2558 วิธีสมัครโดยดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.kpi.ac.th กรอกรายละเอียดและนำมาส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่สถาบันพระปกเกล้า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: CEO ปตท. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558 ในงาน "5 กันยา วันสถาปนาพระปกเกล้า" จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและประธานคณะกรรมการจัดงาน ณ ห้องบางกอก อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 นิติธรรมกับประชาธิปไตย

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 หัวข้อ "นิติธรรมกับประชาธิปไตย" ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานครผู้สนใจกรุณาส่งทะเบียนออนไลน์สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจำปี 2558(ฟรี)

สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจำปี 2558 หัวข้อ พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สถาบันพระปกเกล้า จัดงานแถลงข่าว “สัปดาห์ประชาธิปก”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้า จัดแถลงข่าว สัปดาห์ประชาธิปก ภายใต้แนวคิด ดุจแสงทองส่องไทย แรงบันดาลใจของแผ่นดิน เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย อ่านต่อ…

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปศส.) รุ่นที่ 14

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ…