สคช. ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ รุ่นแรกของปี 65

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์…

InfoQuest Limited

14 ม.ค. 65

ธุรกิจ Wellness Tourism ดาวรุ่งอนาคตท่องเที่ยวไทย ที่ต้องพุ่งไปอย่างมีมาตรฐานรองรับ

ตลอดระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างยังคงอยู่ในวังวนของการคุมเข้มมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการติดและแพร่กระจายเชื้อโรค ทั้งการล็อกดาวน์ ทำงานที่บ้าน เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ท่ามกลางแนวทางการควบคุ…

InfoQuest Limited

2 ธ.ค. 64