ม.หอการค้า ม.ธรรมศาสตร์ จับมือ บสย.สร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ไทย

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ดร.สิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมด้วย รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการ…

thaipr.net

3 ต.ค. 66

คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แสดงความยินดี กับนายกสมาคมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับคุณออฟ นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ บัณฑิต รุ่น 6 และ นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ปริญญาโท (MC16) ตำแหน่ง Senior New Media Manager จาก…

thaipr.net

3 ต.ค. 66

SOCIAL WARS 2023 ม.หอการค้าไทย เตรียมติดอาวุธ ปั้นนักธุรกิจออนไลน์สู่อนาคตการค้าดิจิทัล “ FUTURE READINESS ”

สังคมโลกเราทุกวันนี้มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการทำธุรกิจ ในหลายธุรกิจที่หากไม่มีการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ความเป็นไปต่างๆ ธุรกิจนั้นอาจต้องล่มสลายเลิกร้างกิจการไปในที่สุด…

thaipr.net

30 ก.ย. 66

ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ ม.เกษตรจัดเสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนา “สุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แล…

thaipr.net

29 ก.ย. 66

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จับมือ คณะวิทยพัฒน์ ม.หอการค้าไทย และ FAMZ จัดหลักสูตร “บริหารกงสีให้สำเร็จอย่างยั่งยืน”

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และ FAMZ ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวชั้นนำของประเทศไทย จัดหลักสูตร “Family Business the…

thaipr.net

26 ก.ย. 66

กีฬาสัมพันธ์ 2 หลักสูตรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กีฬาสัมพันธ์ 2 หลักสูตรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 2 หลักสูตร ระหว่าง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 15 (TEPCoT 15) กับ…

thaipr.net

25 ก.ย. 66

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “ที่เป็นมากกว่าการทำธุรกิจ” มุ่งสร้าง Young Entrepreneur ออกแบบชีวิตพิชิตความฝันผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ก้าวสู่ปีที่ 60 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( UTCC) มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในอาเซียนด้านธุรกิจการค้าและการบริการ ยังคงยึดมั่นพันธกิจในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven…

thaipr.net

24 ก.ย. 66

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าที่ 1 โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าที่ 1 โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 พร้อมตำแหน่ง Gen Z Ambassador มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ นายวชิรวิทธิ เลิศอภิสิทธิ์…

thaipr.net

20 ก.ย. 66

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาเพาะกายชาย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาเพาะกายชาย จากการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส โดย นายปฎิญญา ม่วงทอง นักกีฬาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานวัตกรรมอาหาร…

thaipr.net

19 ก.ย. 66

ศูนย์ IDE ม.หอการค้าไทย จัดโครงการ Innovation Toward Sustainability 2023

IDE Center ได้ทำงานร่วมกับ บุญรอดบริวเวอรี่ในกิจกรรม Accelerator ครั้งที่ 2 จากโครงการ Innovation Toward Sustainability 2023 เป็นการทำงานร่วมกันอีกครั้งในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมองค์กร.ซึ่งดูแลโครงกา…

thaipr.net

19 ก.ย. 66
1 2 3 38