มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงาน แถลงข่าวเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานแถลงข่าวเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร งานนี้ชาวศิลปากรห้ามพลาด!!.พบกับผู้ออกแบบ Logo 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรตัวจริงเสียงจริง พร้อมพูดคุยถึงเรื่องราวการออกแบบ กว่าจะมาเป็น Logo 80…

thaipr.net

27 มี.ค. 66

เด็กวิทย์ สายอาร์ตห้ามพลาด เรียนชีวะ ก็สามารถสร้างผลงานศิลปะกันได้

 เด็กวิทยาฯ ก็สร้างงานศิลปะได้นะ!!เรียนคณะวิทยาศาสตร์ ใช่ว่าจะเรียนแต่วิทยาศาสตร์นะเป็นการเรียนที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ไว้ด้วยกันแบบลงตัวสุด ๆ.เด็กวิทย์ สายอาร์ตห้ามพลาด เรียนชีวะ…

thaipr.net

27 ธ.ค. 65

ชาวศิลปากรตึก CAT “บางรัก” เรียนอะไรกัน

ชาวศิลปากรตึก CAT เรียนอะไรกัน .นอกจากวิทยาเขตใหญ่ ๆ แล้ว ยังมีศิลปากร “บางรัก” ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ และบรรยากาศแวดล้อมที่ทันสมัย ติดห้างใหญ่อย่างไอค่อนสยาม!!!. ใครที่เป็นสายธุรกิจ หรือ…

thaipr.net

27 ธ.ค. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ .ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย…

thaipr.net

8 ธ.ค. 65

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมจัด “โครงการยุวสถาปนิกอาสาและครูอาสาสถาปัตย์เพื่อพัฒนาชนบท: เขาน้อย เรือนลอย”

“โครงการยุวสถาปนิกอาสาและครูอาสาสถาปัตย์เพื่อพัฒนาชนบท: เขาน้อย เรือนลอย” สำเร็จไปได้ด้วยดี โครงการค่ายอาสาดี ๆ ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์…

thaipr.net

8 ธ.ค. 65

เปิดนิทรรศการ”เทิดไท้องค์อัครศิลปิน ครั้งที่ ๒ “เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ Pacific City Club ชั้น ๒G อาคาร Two Pacific Place ศาสตราจารย์พิเศษ ตร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ”เทิดไท้องค์…

thaipr.net

7 ธ.ค. 65

มารู้จักกับคณะสถาปัตยกรรม ของมหาวิทยาลัยศิลปากรกัน !!!.

มารู้จักกับคณะสถาปัตยกรรม ของมหาวิทยาลัยศิลปากรกัน !!!.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพมาเป็นเวลานาน . หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มี 2 สาขา…

thaipr.net

7 ธ.ค. 65

กลุ่มนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจ “ สุดยอด GSB Change Maker 2022 “

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดี กับ นายมนตรี อุดมฉวี นาย ณัฐพล เมืองแก้ว และนายพร้อมพล พวงประโคน co founder บริษัท สมาร์ทไบโอพลาสติก จำกัด กลุ่มนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม…

thaipr.net

30 พ.ย. 65

พบกับนิทรรศการศิลปกรรม Silp Suvarnabhumi & the Maritime Silk Road

ขอเชิญพบกับนิทรรศการศิลปกรรมSilp Suvarnabhumi & the Maritime Silk Road” ศิลป์สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล 2 : เส้นทางธรรม “ที่จะพาทุกท่านกระชับพื้นที่ จากดินแดนสุวรรณภูมิอันกว้างให…

thaipr.net

28 พ.ย. 65

SU Refill Shop เปิดแล้วที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

อ.ดร.ภวพล  คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี และนายสอาด  ศรีจันทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี เยี่ยมชมพร้อมมอบถุงผ้าให้ร้าน SU Refill Shop ที่ทดลองเปิดให้บริการแก่นักศึกษา…

thaipr.net

28 พ.ย. 65
1 2