ม.ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญคุณครูแนะแนว เข้าร่วมโครงการสัมมนา ONLINE “ค้นหาตัวเอง Self exploration” และแนวคิดการพัฒนาพหุปัญญากับการพัฒนา EF ช่วงวัยรุ่น

ครั้งแรกกับงานสัมมนา ที่จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการค้นหาตัวเองของเด็กยุค “Gen Alpha” มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญชวนคุณครูแนะแนว เข้าร่วมโครงการสัมมนา ONLINE “ค้นหาตัวเอง Self…

InfoQuest Limited

21 ต.ค. 64

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ทรัพย์แสนดี การบัญชี จำกัด

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี พร้อมด้วย อาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (NON-DEGREE)…

InfoQuest Limited

21 ต.ค. 64

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี พร้อมด้วย อาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่   …

InfoQuest Limited

21 ต.ค. 64

ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (ONLINE)

ศูนย์พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ออนไลน์) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (SPUCON2021) และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย…

InfoQuest Limited

21 ต.ค. 64

SPU พร้อมลุย 3×3 ลีกอาชีพ ครั้งแรกของไทย

ทีมงานชู้ตอิท นิว จากสมาคมบาสเกตบอลสามคนอาชีพไทย เข้าถ่ายทำและบันทึกเทป สัมภาษณ์ผู้บริหารและนักกีฬา เพื่อประชาสัมพันธ์ สโมสรบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันลีกอาชีพครั้งแรกของประเท…

InfoQuest Limited

21 ต.ค. 64

คณะบัญชี SPU บริการวิชาการออนไลน์ ถ่ายทอดความรู้ “การทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์” วิทยาลัยเทคนิคระยอง

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการบริการวิชาการ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM ให้กับน้องๆนักเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ในหัวข้อ “การทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์” โดยมี คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย…

InfoQuest Limited

19 ต.ค. 64

IT SPU! อบรมออนไลน์ เพิ่มศัยกภาพคนไอที โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ Professional Skill ครั้งที่ 4 “Industrial DIY for IoT”

ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งครั้งสำหรับกิจกรรมการอบรม Online ผ่าน ZOOM! เพื่อเพิ่มศักยภาพคนไอที ด้วยการ UPSKILL RESKILL จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ Professional…

InfoQuest Limited

19 ต.ค. 64

SBS SPU! UPSKILL RESKILL เรียนรู้ “LINE Official Account” กับ หลักสูตร e-Commerce รุ่นที่ 3

ผ่านไปแล้วสำหรับสัปดาห์ที่ 6 กับกิจกรรมการอบรม UPSKILL RESKILL Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร e-Commerce รุ่นที่ 3 (Non-Degree) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ ในหัวข้อ “LINE…

InfoQuest Limited

18 ต.ค. 64

IT SPU! อบรมออนไลน์ เพิ่มศัยกภาพคนไอที กับโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ Professional Skill ครั้งที่ 3

ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งสัปดาห์ กับกิจกรรมการอบรม Online ผ่าน ZOOM! เพื่อเพิ่มศักยภาพคนไอที ด้วยการ UPSKILL RESKILL จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ Professional…

InfoQuest Limited

18 ต.ค. 64

เด็กนิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัล ประกวด Animation และ Short Video “เงินออมสร้างชาติ Season 6”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม : Threesur ที่ประกอบด้วย  นางสาวรุจิรา ปัญญาริกานนท์ และ นางสาวพัชรพร รานอก นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม…

InfoQuest Limited

18 ต.ค. 64
1 2 3 78