นศ.ป.โท นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน SPU เข้าศึกษาเรียนรู้ “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” แห่งเชียงใหม่

ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาปริญญาโท นวัตกรรมการเรียนรู้และก…

thaipr.net

8 ก.พ. 66

เด็กคณะโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลติดดาวระดับ 4 ดาว งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลกิจกรรมติดดาวระดับ 4 ดาว โครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้…

thaipr.net

8 ก.พ. 66

อาจารย์คุณภาพ LSC SPU บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ฯ นศ.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผศ.วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยอาจารย์ทัศนีย์ มีศิริ และอาจารย์เมธี วิเชียรสรรค์…

thaipr.net

8 ก.พ. 66

ผู้บริหารสำนักหอสมุด SPU ให้การต้อนรับคณาจารย์ ม.ราชภัฎนครปฐม

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ผศ.นุชรี บุญศรีงาม และผศ.นิพา ผลสงเคราะห์ อาจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม…

thaipr.net

7 ก.พ. 66

อธิการบดี SPU เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ก้าวสู่ยุคใหม่ ล้ำสมัย ด้วย Digital Supply Chain Laboratory

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดิจิทัลซัพพลายเชน Digital Supply Chain…

thaipr.net

6 ก.พ. 66

สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SBS SPU จัดกิจกรรม “Love & Care. รักและห่วงใย จากใจอาจารย์ที่ปรึกษา”

สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล  หัวหน้าสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประเสริฐ  สิทธิจิรพัฒน์ …

thaipr.net

6 ก.พ. 66

DEK การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “Agile”เทคนิคการทำงานขององค์กรยุคใหม่ โดยเจ้าของบริษัท iHerb Group

ผศ.ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล หัวหน้าสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในหัวข้อ “Agile“ เทคนิคการทำงานขององค์กรยุคใหม่…

thaipr.net

6 ก.พ. 66

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ SPU แนะนำเรียนอย่างไรให้เป็นเจ้าของธุรกิจ? สร้างรายได้ระหว่างเรียน + เป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ใช่แค่ฝัน!

จะดีกว่าไหม ถ้าเรามีธุรกิจของตัวเองได้ตั้งแต่เรียนอยู่? ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอชวนน้องๆ มารู้จักการเรียนที่ช่วยผลักดันความฝัน ให้ได้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่…

thaipr.net

6 ก.พ. 66

คณะบัญชี SPU ฉลอง 53 ปีศรีปทุม จัดเสวนา “ทิศทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล และเคล็ด(ไม่)ลับ…รับมือภาษียุคดิจิทัล 2566”

จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมการเสวนาในโอกาสครบรอบ 53 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและครบรอบ 34 ปีคณะบัญชี SPU ซึ่ง ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี ได้จัดงานเสวนา “ทิศทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล…

thaipr.net

3 ก.พ. 66

คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU เชิญร่วมชมนิทรรศการ “ถลกหนังวงเวียนใหญ่” ภายในงาน Bangkok Design Week 2023 ย่าน “วงเวียนใหญ่-ตลาดพลู”

(3 ก.พ. 2566) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชมนิทรรศการ “ถลกหนังวงเวียนใหญ่” ที่ใช้ Design Innovation ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU…

thaipr.net

3 ก.พ. 66
1 2 3 148