“เกษตร” มรภ.สงขลา ช่วยชุมชนยกระดับปลูกส้มจุกเชิงพาณิชย์-ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ อ.จะนะ ช่วยยกระดับปลูกส้มจุกเชิงพาณิชย์ ควบคู่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้ พร้อมให้คำแนะนำเลี้ยงสัตว์ต่อยอดเพิ่มมูลค่าในครัวเรือน หวังดึงศักยภาพชุมชนมาใช้ให้เกิ…

thaipr.net

24 ม.ค. 66

มรภ.สงขลา ส่ง นศ.ภาษาจีน เรียนร่วม ม.จงหนาน ในรูปแบบออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เปิดโอกาสนักศึกษาปี 3 สาขาวิชาภาษาจีน เรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยจงหนานในรูปแบบออนไลน์ ปิดคอร์สเรียนครบ 1 เทอม พร้อมรับทุนพัฒนาครูภาษาจีนนานาชาติ เดินหน้าพัฒนาการศึกษาร่วมกัน…

thaipr.net

11 ม.ค. 66

รร.สาธิต มรภ.สงขลา โชว์นิทรรศการผลงานนวัตกรรม Project Approach ระดับปฐมวัย เปิดเวทีน้องๆ หนูๆ นำเสนอองค์ความรู้ที่สนใจ

รร.สาธิต มรภ.สงขลา จัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรม Project Approach ระดับปฐมวัย เปิดโอกาสน้องๆ หนูๆ นำเสนอองค์ความรู้ในเรื่องที่สนใจ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เมื่อวันที่ 5…

thaipr.net

6 ม.ค. 66

มรภ.สงขลา จัด “SKRU OPEN HOUSE” นร.ทั่วภาคใต้กว่า 2 พันคนตบเท้าร่วมงาน พร้อมรับสิทธิโควตาพิเศษ

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ครูแนะแนวทั่วภาคใต้กว่า 2,000 คน เข้าร่วมงาน “SKRU OPEN HOUSE” ระหว่าง 14-15 ธ.ค.65 จัดเต็มบูทแนะนำหลักสูตร นำเยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการ พร้อมรับสิทธิโควตาพิเศษ…

thaipr.net

15 ธ.ค. 65

มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายใน

มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน เสริมความรู้บุคลากร ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงข…

thaipr.net

6 ธ.ค. 65

“ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา” อาจารย์เกษตร มรภ.สงขลา คิดค้นสูตรบูดูทรงเครื่องแบบแห้ง

“ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา” อาจารย์เกษตร มรภ.สงขลา คิดค้นสูตรบูดูทรงเครื่องแบบแห้ง คงรสชาติอาหารพื้นเมืองภาคใต้-เก็บรักษาได้นาน ได้อนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา “ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา”…

thaipr.net

25 พ.ย. 65

รร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม “ครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์” ชวนพ่อแม่ร่วมเรียนรู้สมรรถนะลูกน้อย

โรงเรียนสาธิตฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม “ครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์” ปีการศึกษา 2565 เปิดโอกาสให้พ่อแม่ร่วมเรียนรู้สมรรถนะลูกน้อย ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565…

thaipr.net

21 พ.ย. 65

มรภ.สงขลา อบรมหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และมัธยมฯ” เพิ่มทักษะบูรณาการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างจินตนาการผู้เรียน

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และครูมัธยมศึกษา” เพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ บูรณาการจัดการเรียนการสอน ควบคู่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์จินตนากา…

thaipr.net

18 พ.ย. 65

มรภ.สงขลา ปั้นนักศึกษาปี 1 เป็น อสม.น้อย หลักสูตรสาธารณสุขฯ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา พัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็น อสม.น้อย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สร้างองค์ความรู้การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ ควบคู่จัดการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียน อาจารย์…

thaipr.net

17 พ.ย. 65

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ ส่ง นศ.พิการ ฝึกอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างโอกาสเข้าร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษา

การศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา หารือ บริษัท สยามมิชลินฯ วางแผนส่งนักศึกษาพิการเข้าฝึกอบรมให้มีความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างโอกาสเข้าร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ…

thaipr.net

15 พ.ย. 65
1 2 3 5