ม.มหิดล มอบทุนมหิดลวิทยาจารย์ สร้าง “อาจารย์แพทย์นักวิจัย” ตอบโจทย์โลกยุคดิสรัปชัน

วิกฤติ COVID-19 ทำให้ประชากรโลกให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นอันดับหนึ่ง และผลักดันวิชาชีพแพทย์ สู่การเป็น “แพทย์นักวิจัย” ซึ่งไม่เพียงแต่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยอย่างเดียว…

thaipr.net

25 ม.ค. 64

รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ คว้ารางวัล “คนดีศรีมหิดล” เนื่องในงานครบรอบ “52 ปีวันพระราชทานนามมหิดล 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์วิกฤติใดๆ เกิดขึ้น หรือจะเป็นวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยก็ยังคงทำหน้าที่หลักในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์…

thaipr.net

25 ม.ค. 64

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล คว้ารางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วิกฤติ COVID-19 อุบัติขึ้นทั่วโลกเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีแล้ว ในขณะที่บุคลากรและสถาบันทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านการดูแลสุขภาวะกันอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 50…

thaipr.net

22 ม.ค. 64

ม.มหิดลพลิกฟื้นชุมชน พึ่งตนเองด้วยเกษตรอินทรีย์ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย COVID-19

หนึ่งในเสาหลักของการประเมินระดับความมั่นคงทางอาหาร (Pillars of Food Security) ของ องค์การอนามัยโลก (WHO) คือ การเข้าถึงแหล่งอาหาร (Food Access) ซึ่งการเข้าถึงอาหารเพื่อการดำรงชีพโดยที่ชุมชนสามารถผลิตอ…

thaipr.net

20 ม.ค. 64

ม.มหิดล ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศไทย 3 ปีซ้อน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ISC World University Rankings 2020 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ม.มหิดล ได้อันดับที่ 1 ของประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ISC World University Rankings 2020 โดย Islamic World Scientific Citation Center สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน…

thaipr.net

19 ม.ค. 64

ม.มหิดล พร้อมร่วมวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสู้วิกฤติ COVID-19

วิกฤติ COVID-19 ได้ให้บทเรียนไว้คอยกระตุ้นเตือนให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติ โดย COVID-19 ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนบนโลกใบนี้…

thaipr.net

18 ม.ค. 64

ม.มหิดล ริเริ่มใช้ระบบ “MU-SCAN” ในแอปพลิเคชัน We Mahidol ตรวจสอบพื้นที่ปลอดภัย Covid-19

จากวิกฤติ Covid-19 ที่ผ่านมาได้ทำให้อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาผู้เรียนได้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีออนไลน์กันมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มใช้ระบบ “MU-SCAN” ในแอปพลิเคชัน We Mahidol…

thaipr.net

18 ม.ค. 64

ม.มหิดล ริเริ่มเรียนแล็บออนไลน์ ท้าทายโลกของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิกฤติ Covid-19 ทำให้ทุกสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ (lab) ออนไลน์ นับเป็นหนึ่งในความท้าทายที่จำเป็นในช่วงวิกฤตินี้ ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย…

thaipr.net

11 ม.ค. 64

ม.มหิดล ชี้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ยั่งยืนต้องมาจากการวิจัย

ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว…

thaipr.net

8 ม.ค. 64

ม.มหิดล หนุนเด็กไทยวิถีใหม่ใส่ใจเบาหวาน

“เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีคุณธรรม” คำขวัญวันเด็ก ปีพ.ศ. 2564 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในขณะที่ทุกคนกำลังเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แต่…

thaipr.net

4 ม.ค. 64
1 27 28 29 30 31 32