ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา” ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการการสร้างสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace : Happy Work-Life) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำไปสู่การขับเคลื่อนเรื่องข้าวในงานบริก…

InfoQuest Limited

25 ต.ค. 64

นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “Best of the best” ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น “ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Fantastic coconut oil ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “Best of the best” ประเภทใช้ดี นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา…

InfoQuest Limited

18 ต.ค. 64

ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ“TSU Automatic Alcohol Gel Dispenser”นวัตกรรมจากงานวิจัยตอบโจทย์การใช้งานด้วยขนาดกะทัดรัด ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั่วโลกทำให้การใช้ชีวิตประจำวันต้องเปลี่ยนไป เช่น การลดการเข้าที่ชุมชน การสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน และต้องมีการทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น เป็นต้น…

InfoQuest Limited

15 ก.ย. 64

ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ พลิกผืนนาเมืองลุงกว่า 800 ไร่ ผ่านมาตรฐาน Organic Thailand

“พลังกลุ่มสร้างความเปลี่ยนแปลง” สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้กลไกระบบกลุ่มขับเคลื่อนชุมชนสำเร็จแล้ว 851.5 ไร่ 3 อำเภอในจังหวัดพัทลุง ตอบรับนโยบายผลักดันพื้นที่เกษ…

InfoQuest Limited

3 ก.ย. 64

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดโรงพยาบาลสนาม รอบที่ 2 หลังจากมีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะกรรมการและคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรรม หรือ “หน่วยปฏิบัติการอว.ส่วนหน…

InfoQuest Limited

22 ก.ค. 64

นักวิจัย ม.ทักษิณ สุดเจ๋ง ยกระดับสินค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง GI อินทรีย์ เกรดพรีเมี่ยม ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ USDA ส่งจำหน่ายตลาดโลก

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมนักวิจัยประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว หัวหน้าโครงการวิจัย…

InfoQuest Limited

29 มิ.ย. 64

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณสร้างสังคมวิถีใหม่ ด้วยการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม ด้วยศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เคลือบซิลเ…

InfoQuest Limited

21 มิ.ย. 64

ม.ทักษิณ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวถูกล็อคดาวน์ชุมชนเก้าเส้งจาก Covid-19

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นายมัฆวัฒ วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา…

InfoQuest Limited

21 มิ.ย. 64