แอพพลิแคด ร่วมวิ่งระดมทุนมอบแก่สภากาชาดไทย

คุณประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน รวมพลังร่วมแรงร่วมใจวิ่งสะสมระยะทางในโครงการ maiA Virtual Run 2020 (ในทุกๆ 1…

thaipr.net

2 ธ.ค. 63
1 2