ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล รับรางวัลมาตรฐาน SME

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับมอบรางวัลมาตรฐาน SME ประเภทธุรกิจซ่อมบำรุง การประกวด สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากรองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ…

InfoQuest Limited

14 ต.ค. 64

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนเสื้อผู้สื่อข่าว NBT

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดทำเสื้อผู้สื่อข่าวรากหญ้ากีฬาไทย ฝ่ายข่าวกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เพื่อใช้สวมใส่ในการลงพื้นท…

InfoQuest Limited

14 ต.ค. 64

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนลคว้าสามรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คว้าสามรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564 ประกอบด้วย รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน…

InfoQuest Limited

23 ก.ย. 64

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล คว้ารางวัลในโครงการสุดยอดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับรางวัลมาตรฐาน SME ประเภทธุรกิจซ่อมบำรุง ในงานการประกาศผลและมอบรางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากนายมงคล ลีลาธรรม…

InfoQuest Limited

13 ก.ย. 64

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล คว้ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั่งที่ 13

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับรางวัลมาตรฐาน SME ประเภทธุรกิจซ่อมบำรุง ในงานการประกาศผลและมอบรางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากนายมงคล ลีลาธรรม…

InfoQuest Limited

13 ก.ย. 64

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้นำงานระบบดับเพลิง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้นำงานระบบดับเพลิง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ให้บริการด้านการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ…

InfoQuest Limited

16 ก.ค. 64

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 45001 : 2018

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลปรากฏว่า…

InfoQuest Limited

30 มิ.ย. 64

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล รับการตรวจประเมินภายนอก ISO 45001 : 2018

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับการตรวจประเมินภายนอก เพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018″ ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

ชนะเลิศการประกวดคำขวัญเนื่องในวันความปลอดภัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท แก่นายวุฒิพงษ์ กลับแก้ว หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญเนื่องในวันความปลอดภัยแห่งชาติ…

InfoQuest Limited

9 มิ.ย. 64

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล สืบสานประเพณีสงกรานต์

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ให้บริการงานด้านการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้…

InfoQuest Limited

7 เม.ย. 64
1 2