“ท่าเรือประจวบอาสา…แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม มอบรักให้น้องบนดอยสูง ปี 9”

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC โดยนางสาวธิดารัตน์  ทองพิมพ์  ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาและทีมสื่อสาร ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา…

thaipr.net

31 ม.ค. 66

“ท่าเรือประจวบ” ร่วมโครงการ “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล”

ทีมจิตอาสา “ท่าเรือประจวบ” เข้าร่วมโครงการ “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล” WASH THE SAND BACK TO THE SEA เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมชายหาดตามแนวชายฝั่ง โดยเป็นการทำความสะอาดบริ…

thaipr.net

31 ม.ค. 66

“ท่าเรือประจวบ” ร่วมพิธีมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม “จากทะเลสู่ดอย”

พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนกองทัพเรือ จัดพิธีมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารอาหารไอโอดีน…

thaipr.net

9 ม.ค. 66

“ท่าเรือประจวบ” รับมอบโล่ประกาสเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสหัทยานาวี

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกองทัพเรือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือ ในงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อรับเครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรกำกับเครื่…

thaipr.net

4 ม.ค. 66

“ท่าเรือประจวบ” ลงนามถวายพระพร พระองค์ภา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ตัวแทนบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน นางสาวปภาดา…

thaipr.net

29 ธ.ค. 65

กลุ่มเหล็กสหวิริยา นำทัพผู้บริหารดูงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์ ผู้บริหารสายงานโครงสร้างพื้นฐาน (IBU) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI นำทีมผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประกอบด้วย บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) และบริษัท…

thaipr.net

9 ธ.ค. 65

“ท่าเรือประจวบ” ดูงานยูนิไทย (สงขลา)

นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) พร้อมด้วยนายชัยภัทร เขมาภิรักษ์ ผู้บริหารสายงานโครงสร้างพื้นฐาน (IBU) และหัวหน้าแผนกลงพื้นที่เยี่ยมชมและฟังบรรยายผลการ…

thaipr.net

9 ธ.ค. 65

“ท่าเรือประจวบ” สนับสนุนงานวันสิ่งแวดล้อมโลก กับเครือข่ายประมงบางสะพาน

นางสาวธิดารัตน์  ทองพิมพ์  ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนให้กับกลุ่มเครือข่ายประมงบางสะพาน ในการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้กับนายนันทชัย  สุขเกื้อ…

thaipr.net

22 พ.ย. 65

“ท่าเรือประจวบ” เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

นายจิร โชตินุชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีนายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง…

thaipr.net

21 พ.ย. 65

“ท่าเรือประจวบ” จัดอบรม สื่อสารด้วยใจกรุณา

การสื่อสารเป็นกระบวนการสำหรับการแลกเปลี่ยนสาร – นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารด้วยใจกรุณา…

thaipr.net

10 พ.ย. 65
1 2 3