ดานิลี่ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างคุณค่าและการยอมรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

คุณกตัญญู  โกมุทมาศ ตัวแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมตัวแทนช่างเชื่อมอุตสาหกรรมของบริษัท ดานิลี่ จำกัด เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม มีช่างเชื่อมที่ผ่านการร…

thaipr.net

1 ธ.ค. 65

ดานิลี่ พร้อมเป็นต้นแบบสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ 10 Package ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มคนวัยทำงาน

คุณกฤษฎิ์ เจริญวนนที ตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัท ดานิลี่ จำกัด และ คณะทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดนโซ่ประเทศไทย…

thaipr.net

1 ธ.ค. 65

ดานิลี่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ AMCHAM CSR Excellence Award 2022

บริษัท ดานิลี่ จำกัด ได้รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2022 โดยมี มร. โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมร. เจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย…

thaipr.net

1 ธ.ค. 65

ดานิลี่ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ

บริษัท ดานิลี่ จำกัด โดย ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล และ นายอเล็กซานโดร เมนอคซิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEOs) และคณะผู้บริหารจากภาครัฐ นำโดยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี, สำนักงานเขตสุขภาพที่6,…

thaipr.net

1 ธ.ค. 65

ดานิลี่ มีส่วนร่วมและเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน 10 Package ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 6 และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  บริษัท ดานิลี่ จำกัด โดย คุณยงยุทธ รักษาพล ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ได้ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินการสู่การเป็นต้นแบบสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ปี 2565 และ…

thaipr.net

30 พ.ย. 65

ดานิลี่ มุ่งสู่การเป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายกตัญญู โกมุทมาศ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดานิลี่ จำกัด ขออนุญาตเข้าพบ นพ. พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เพื่อปรึกษาหารือในการส…

thaipr.net

26 ก.ย. 65

ดานิลี่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (LOWCARBON EEC)

MR.ALESSANDRO MENOCCI (นายอเล็กซานโดร เมนอคซิ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด และ นายกฤษฎิ์ เจริญวนนที รองประธานบริษัท ดานิลี่ จำกัด ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านเ…

thaipr.net

22 ก.ย. 65

“ดานิลี่” รับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเป็นอย่างดี

นายชาญชัย เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า บริษัท ดานิลี่ จำกัด เป็นสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2565 เป็นอย่างดี ตามวัตถุประสงค์ของกรมส่…

thaipr.net

12 ก.ย. 65

ดานิลี่คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

“ดานิลี่” คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำมาตรฐานดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน นายกฤษฎิ์  เจริญวนนที  รองประธานบริษัท ดานิลี่…

thaipr.net

2 ก.ย. 65

“ดานิลี่” ยืนหยัดทำกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่อง ร่วมกับ กนอ. และ WHA Group

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง), เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง และ WHA Group รวมตัวจัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานในนิคมฯ และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อสังคม…

thaipr.net

17 ส.ค. 65
1 2 3