พณ.ระยองเจ้าภาพจัดงานมหกรรม ชูสินค้าเด่น 8 จังหวัดภาคตะวันออก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากล เชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC  กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเด่นภาคตะวันออก(ระยอง)…

thaipr.net

25 ม.ค. 66

พณจ.เพชรบูรณ์ชูสินค้าเกษตรปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์หวังกระตุ้นการบริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์  เตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ รอบ 2 หลังประสบความสำเร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมา พุ่งเป้ารณรงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคให้ประชาชนหันมาใส่ใจในสุขภ…

thaipr.net

19 ม.ค. 66

พาณิชย์เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมชิม ช้อป ใช้ ของขวัญ เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยต้อนรับเทศกาลปีใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ คาดหวังให้ประชาชนหันมาซื้อสินค้าเกษตรมอบเป็นของขวัญปีใหม่ มุ่งเป้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สินค้าเกษตรปลอดภัย…

thaipr.net

21 ธ.ค. 65

พณ.ระยองนำทัพสินค้าจากระยองสู่อยุธยา ชูธงจัดงาน “Start-up Smart SMEs ของดีเมืองระยอง”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการพัฒนา และส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้า และบริการของจังหวัดระยอง กิจกรรมยกระดับ SMEs ไทยก้าวสู่อาเซียน จัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้…

thaipr.net

12 ก.ค. 65

กลุ่มพณ.ภาคเหนือตอนล่าง1 ชูธง สนองนโยบายรัฐ ขยายช่องทางการค้าสู่อีสาน

สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OPOP/OTOP/SMEs เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปและการตลาด…

thaipr.net

15 ธ.ค. 64