Work-Life Balance ให้แม้งานหล่นทับแต่ก็ยังแฮปปี้ได้ด้วยตัวช่วยทำงานข้ามดีไวซ์ แท็บเล็ต-แล็ปท็อป-สมาร์ทโฟน เพื่องานคุณภาพที่ราบรื่นแบบฉุดไม่อยู่!

หลายคนที่ต้องปรับวิธีการทำงานใหม่เป็นการ Work from home หรือ Remote working จากสถานการณ์และความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลก และเคยคิดว่าทำงานที่บ้านน่าจะดี ตื่นสายได้ ไม่ต้องใช้เวลาเดินทาง…

InfoQuest Limited

19 ส.ค. 64

ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในเอเชีย-แปซิฟิก สู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

งานเสวนาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับเอเชีย-แปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Cyber Security Salon ซึ่งจัดขึ้นทางออนไลน์ และเป็นกิจกรรมแรกของงานเสวนาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับภูมิภาคประจำปี พ.ศ. 2564…

InfoQuest Limited

16 มิ.ย. 64

กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือหัวเว่ย เสริมแกร่งโรงพยาบาลสนาม ด้วยนวัตกรรมการติดต่อสื่อสาร ช่วยบุคลากรทางการแพทย์รับมือโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เสริมกำลังภาคสาธารณสุขประเทศไทย โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19…

InfoQuest Limited

5 พ.ค. 64

“เหมืองอัจฉริยะแห่งซานซี” ต้นแบบแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมหนัก สู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

การทำงานในเหมืองนั้นทั้งร้อนและอันตราย ไม่ได้สะดวกสบายและทันสมัยเหมือนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมรูปแบบอื่นๆ หลายคนจึงไม่เคยคิดว่ากระบวนการดำเนินงานและคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเหมืองจะได้รับการพัฒนาขึ้นไ…

InfoQuest Limited

18 ก.พ. 64