โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE : ควบคุมโรคดี คุณภาพชีวิตดี

โรคแพ้ภูมิตัวเอง (Systemic Lupus Erythematosus: SLE) เป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบและทำลายอวัยวะต่าง ๆ โดยเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกาย เช่น…

thaipr.net

22 มี.ค. 66

คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ มหิดล เปิดหลักสูตร เรียนปริญญาตรีพยาบาลควบปริญญาโทการท่องเที่ยว ครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควบปริญญาตรี” ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย…

thaipr.net

17 มี.ค. 66

ขอเชิญร่วมงาน เทศน์มหาชาติ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 126 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2439 (นับตามปีปฏิทินปัจจุบันพ.ศ.2440) โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชีนีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…

thaipr.net

1 มี.ค. 66

พยาบาลมหิดล จัดกิจกรรม Live สด ตอบปัญหา “น้ำนมจะพอไหม ให้นมแม่อย่างไรให้แม่แฮปปี้”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับแพลตฟอร์ม Mombie จัดกิจกรรม Live สด ครั้งแรกกับการตอบปัญหาที่คาใจแม่ๆ ที่กำลังให้นมลูกอยู่ รู้สึกหงุดหงิด เหนื่อย ท้อ หรือคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์…

thaipr.net

13 ก.พ. 66

พยาบาลมหิดล แนะ “วาเลนไทน์นี้ รักปลอดภัย…ไร้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันแห่งความรัก” เทศกาลซึ่งวัยหนุ่มสาวโดยเฉพาะวัยรุ่น มักมีการแสดงออกถึงความรักความปรารถนาดีที่มีต่อกัน วันนี้ถือเป็นวันหนึ่งที่วัยรุ่นให้ความสำคัญมาก…

thaipr.net

10 ก.พ. 66

ดูแลตนเองอย่างไรให้ห่างไกล”มะเร็ง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา เล็กดำรงกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “โรคมะเร็ง” ไว้ว่า เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย…

thaipr.net

27 ม.ค. 66

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล Mental Health and Wellness in the Next Normal: Driving Force of…

thaipr.net

16 ม.ค. 66

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท เรื่อง พยาบาลของแผ่นดิน เพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะของสังคม อย่างยั่งยินตาม SDGs

เนื่องในโอกาส โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 126 ปี ในปีพุทธศักราช 2566 จึงขอเรียนเชิญทุกท่า…

thaipr.net

10 ม.ค. 66

ซึมเศร้าหลังคลอด : ภาวะสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของคุณแม่หลังคลอด

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ที่สามารถพบได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ ถึง  1 ปีหลังคลอด โดยช่วง 3-6 เดือนหลังคลอดเป็นระยะที่พบได้มากที่สุด ในปัจจุบันมีสถิติที่คุณแม่หลายท่านประสบกับภาวะซึมเศร้า…

thaipr.net

9 ธ.ค. 65

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เปิดบริการ “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์”

ในช่วงที่ผ่านมา ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพที่พบอย่างเป็นวงกว้าง และมีสถิติการเสียชีวิตหรือมีอาการรุนแรงที…

thaipr.net

8 ธ.ค. 65
1 2 3 4