กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกรมวิชาการเกษตร เตรียมสหกรณ์นำร่องผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชงป้อนอุตสาหกรรม

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือ แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจกัญชงโดยสถาบันเกษตรกร ภายใต้ความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร โดยมีนายพิเชษฐ์…

InfoQuest Limited

5 เม.ย. 64

กสส. ชู”กาแฟดอยสะเก็ด” ตัวอย่างสินค้าสหกรณ์ที่พัฒนาได้ครบวงจร จับมือ JICA หนุนสหกรณ์ผลิตกาแฟรสชาติเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ

กาแฟดอยสะเก็ด กาแฟไทยๆ ที่สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ได้ร่วมมือกับสมาชิกผลิตตั้งแต่ปลูก แปรรูป และจำหน่าย ในชื่อ “กาแฟดอยสะเก็ด” เป็นเหตุให้ไจก้าสนใจและจับมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการต่อยอด…

InfoQuest Limited

24 มี.ค. 64

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผักอินทรีย์ของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมร้านจำหน่ายพืชผักและข้าวอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่…

InfoQuest Limited

23 มี.ค. 64

กสส. เผย สหกรณ์เจ้าหนี้สอ.สรฟ. ควงเจ้าหนี้ทำเอ็มโอยูกรอบใช้หนี้ 13 ปี หลังสอ.สรฟ.เริ่มมีสภาพคล่องทยอยชำระหนี้คืน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2564 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด (สอ.สรฟ.) กับสหกรณ์เจ้าหนี้…

InfoQuest Limited

19 มี.ค. 64

เปิดรับสมัครทุน ”เรียนฟรี” ทายาทสหกรณ์ หวังสานต่ออาชีพพระราชทาน ”เลี้ยงโคนม” และด้านการเกษตร

“ต้องปลูกฝังลูกหลานสมาชิกให้รักอาชีพการเลี้ยงโคนม มีผู้สืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนม และมีการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ในการเลี้ยงโคนม” พระราชดำรัสความตอนหนึ่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช…

InfoQuest Limited

3 มี.ค. 64

วิศิษฐ์ เดินหน้าปี 64 จับมือชาวสหกรณ์ช่วยสมาชิกลดหนี้ -สร้างรายได้ผ่านวิกฤติโควิด 19

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่เดินหน้างานปี 64 ที่จะทำทันทีเพื่อลดรายจ่าย หนุนสร้างงานเพิ่มรายได้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อลดผลกระทบโควิด -19 พร้อมจับมือกระบวนการสหกรณ์การเงินซ่อม -สร้างความเข้มแข็งองค์…

InfoQuest Limited

25 ก.พ. 64

รมช.มนัญญารับฟังตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบคีรีขันธ์ เตรียมทำความเข้าใจเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้สหกรณ์คลายกังวล

รมช.มนัญญา รับข้อเสนอ 2 ปีเริ่มนับผิดชำระหนี้ไว้พิจารณา พร้อมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับสหกรณ์ทุกจังหวัดก่อนลงนามในกฏกระทรวง นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์…

InfoQuest Limited

23 ก.พ. 64

รองอธิบดีฯ ลงพื้นที่พิจิตรตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดหวาน

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดหวานของนายจตุพร จันทร์พรหม สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมข้าวโพดสด ณ…

InfoQuest Limited

18 ก.พ. 64

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าแก้ไขปัญหาลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด คู่ขนานกับดีเอสไอ เผยเตรียมนัดสอ.สรฟ. 8 ก.พ. นี้

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมาสหกรณ์เจ้าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด (สอ.สรฟ.) 15 แห่งซึ่งมียอดหนี้เงินกู้และเงินฝากประมาณ 3…

InfoQuest Limited

3 ก.พ. 64

มนัญญา เปิดกระทรวงฟังเสียงผลกระทบร่างกฎกระทรวงจัดแถวสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน เผยเบื้องต้นขยายเวลาตั้งค่าเผื่อหนี้สูญออกไป 5 ปีให้เวลาปรับตัว

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าพร้อมที่จะเปิดกระทรวงเกษตรฯเพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และเครด…

InfoQuest Limited

26 ม.ค. 64
1 2