กรมวิชาการเกษตรฉลองครบรอบ 50 ปี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “วิชาการนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้การผลิตพืช” เปิดปฐมฤกษ์ สร้างคนบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นแรกของประเทศไทย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน…

thaipr.net

9 มี.ค. 66

thaipr.net

8 มี.ค. 66

กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดประชุมโกโก้แห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 ร่วมหาแนวทางเสริมสร้างการค้าโกโก้ภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุมโกโก้อาเซียน ครั้งที่ 23…

thaipr.net

3 มี.ค. 66

กรมวิชาการเกษตรขานรับนโยบาย “มนัญญา” ขับเคลื่อนแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะผลิตถั่วเขียว มุ่งการเกษตรทำน้อยได้มาก

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมวิชาการเกษตรเร่งขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกร…

thaipr.net

1 มี.ค. 66

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลดการสูญเสียอาหารติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการลดความสูญเสียอาหารของประเทศ สำหรับรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ต่อ FAO

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลดการสูญเสียอาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอ…

thaipr.net

27 ก.พ. 66

กรมวิชาการเกษตรขานรับนโยบาย “มนัญญา” มอบแนวปฏิบัติกำชับนายตรวจพืชทั่วประเทศคุมเข้มส่งออกทุเรียนไปจีน พร้อมสั่ง สวพ.6 จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ส่งออก 1 มี.ค.นี้

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกผัก…

thaipr.net

24 ก.พ. 66

กรมวิชาการเกษตร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) องค์กรความร่วมมือของประเทศเยอรมนี (GIZ) ร่วมกับภาคเอกชนนำร่องจัดทำ Baseline การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมวิชาการเกษตร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) องค์กรความร่วมมือของประเทศเยอรมนี (GIZ) ร่วมกับภาคเอกชนนำร่องจัดทำ Baseline…

thaipr.net

21 ก.พ. 66

จัดใหญ่! ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพผลิตมันฝรั่งครบวงจร พบเกษตรกรต้นแบบและผู้เชี่ยวชาญมันฝรั่งตอบทุกข้อซักถาม ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานได้วันที่ 23 ก.พ.นี้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ บริษัท เป๊บซี่โคล่า (ไทย) เทรดดิ่ง จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่…

thaipr.net

17 ก.พ. 66

กรมวิชาการเกษตรโชว์นวัตกรรมหอมแดงอบแห้งพร้อมใช้ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มนำส่วนเหลือทิ้งผลิตเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งผลิตหอมแดงคุณภาพดี มีชื่อเสียงจนเรียกกันติดปากว่าหอมแดงศรีสะเกษ ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษคือเปลือกมีสีแดงเข้ม…

thaipr.net

16 ก.พ. 66

กรมวิชาการเกษตรจัดงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคเหนือฉลองครบรอบ 50 ปีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยยกระดับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐา

กรมวิชาการเกษตรจัดงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคเหนือฉลองครบรอบ 50 ปีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยยกระดับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน…

thaipr.net

15 ก.พ. 66
1 2 3 4 5 23