ก.แรงงาน ปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้านบาทปลอดดอกเบี้ย เพิ่มทักษะแรงงานช่วยสถานประกอบกิจการ สู้วิกฤตโควิด–19 ระลอก 3

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยต่อเนื่องถึงสิงหาคม 64 ช่วยสถานประกอบกิจการใช้หมุนเวียนในการพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง สู้วิกฤตโควิด-19 ระลอก 3นายธวัช เบญจาทิกุล…

InfoQuest Limited

11 มิ.ย. 64

ก.แรงงาน เห็นชอบการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานแบบ E-Training รับ New Normal

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่…

InfoQuest Limited

9 มิ.ย. 64

ก.แรงงาน ผนึก บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการซิมการ์…

InfoQuest Limited

5 เม.ย. 64

ก.แรงงาน ยกระดับช่างเครื่องช่วยคนพิการ หนุนทดสอบมาตรฐาน ป้อนหน่วยผลิต

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างแรงงานคุณภาพ หนุนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ลดช่องว่างตลาดแรงงาน นายธวัช…

InfoQuest Limited

25 มี.ค. 64

ก.แรงงาน เดินหน้าสร้างภาคต่อคนโลจิสติกส์

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม…

InfoQuest Limited

25 มี.ค. 64

ก.แรงงาน แนะ ! วัดทักษะฝีมือช่าง บันไดสู่ช่างไลเซนส์มืออาชีพ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แนะแรงงานเก่า-ใหม่ เมื่อวัดทักษะฝีมือแล้วทุกฝ่ายได้ประโยชน์นายจ้างได้แรงงานคุณภาพ แรงงานได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม และเป็นธรรม นายธวัช  เบญจาทิกุล …

InfoQuest Limited

12 มี.ค. 64

ก.แรงงาน เร่งจัดทำแผนพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการรองรับการประกอบอาชีพ

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมปกรณ์…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

ก.แรงงาน ควงเอกชน ผลิตช่างแอร์คุณภาพรับหน้าร้อน

ก.แรงงาน จับมือเอกชน ติวช่างแอร์ 12 จ. ติดตั้งซ่อมแซมและสร้างความปลอดภัยทั่วประเทศ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน…

InfoQuest Limited

8 มี.ค. 64

“ก.แรงงาน” จัดสรรเงินอุดหนุน “ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 20 สาขา

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กำหนดสาขาอาชีพเพื่อให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบแก่ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติส่งเส…

InfoQuest Limited

5 มี.ค. 64

ก.แรงงาน เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ สปก.สู้โควิด-19

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่สถานประกอบกิจการกว่า 6 ล้านบาท พบ สปก.จำนวน 173 แห่ง จัดฝึกอบรมแก่ลูกจ้างเกินกว่าร้อยละ 70 นายธวัช เบญจาทิกุล…

InfoQuest Limited

1 มี.ค. 64
1 2 3 5