กรมพัฒน์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างหนุน SME ติด 1 ใน 30 หน่วยจากทั่วประเทศ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ติดอันดับ 3 ของกลุ่ม จากทั้งหมด 351 หน่วย และเป็น 1 ใน…

thaipr.net

24 ส.ค. 66

เริ่มแล้ว ! มหกรรม Skill Expo กำแพงเพชร พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” แรงงานไทย รู้เท่าทันเทคโนโลยี

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมงาน “มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” ณ…

thaipr.net

22 ส.ค. 66

รมว.สุชาติ เผยข่าวดีรับโชค 2 ชั้น ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มฟรี

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เผยกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้สิทธิ์ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพได้โชค 2…

thaipr.net

9 ส.ค. 66

ก.แรงงาน เดินหน้า พัฒนาทักษะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่สังคมดิจิทัล

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านอบรมแล้วกว่าหมื่นคน นายสุชาติ ชมกลิ่น…

thaipr.net

7 ส.ค. 66

รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ up skill ผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ป้อน EEC

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมภาคเอกชนยึดหลักรูปแบบการฝึกของ EEC…

thaipr.net

3 ส.ค. 66

รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ เร่งผลิตพนักงานนวด ช่วยธุรกิจสปาภูเก็ต

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากากรกระทรวงแรงงาน สั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งฝึกพนักงานนวดไทยและสปา ป้อนสถานประกอบกิจการสปาภูเก็ตต้องการพนักงานภาคบริการจำนวนมาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแร…

thaipr.net

17 ก.ค. 66

ข่าวดี รมว.สุชาติ เผยช่างเชื่อมใต้น้ำค่าจ้างสูง เร่งกรมพัฒน์จัดฝึกป้อนอู่ต่อเรือ

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เผยตลาดแรงงานต้องการช่างเชื่อมใต้น้ำ จ่ายค่าแรงสูงถึง 4,500 บ.ต่อชั่วโมง และมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะในด้านนี้เป็นจำนวนมาก จึงมอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน…

thaipr.net

12 ก.ค. 66

รมว.แรงงาน มอบกรมพัฒน์ฯ จับมือภาคีเครือข่าย 45 หน่วยร่วมพัฒนา SME ด้วยระบบข้อมูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (Web Portal) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง…

thaipr.net

11 ก.ค. 66

รมว.สุชาติ มอบกรมพัฒน์ ฝึกทักษะยานยนต์และชิ้นส่วนป้อน EEC กว่า 3,000 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. 2566 มีจำนวน 128…

thaipr.net

10 ก.ค. 66

รมว.สุชาติ สั่งจัดคอร์สพัฒนาช่างยานยนต์ EV

รมว.สุชาติ มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาช่างยานยนต์ จัดฝึกช่างซ่อมรถพลังงานไฟฟ้า ชู สถาบันเฉพาะทางที่สมุทรปราการ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประก…

thaipr.net

30 มิ.ย. 66
1 2 3 24