ย้ำความสำเร็จ คทช. กระจายการถือครองที่ดิน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นับจากอดีตเป็นต้นมา ปัญหาหลักของประชาชนที่ยากจนในประเทศไทย คือ การไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของตนเอง ทำให้ต้องไปเช่าที่ดินจากนายทุน เช่าที่ดินจากรัฐ หรือแม้กระทั่งการบุกรุกที่ดินของ…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

เช็คง่าย ๆ เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง ผ่าน e-LandsAnnouncement

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ทำให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศ มีมาตรการในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ประชาชนมีความระมัดระวังตนเอง…

InfoQuest Limited

6 ม.ค. 64

กระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “SMARTLANDS” แอปเดียวจบ…ครบทุกเรื่องที่ดิน สร้างความสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

กระทรวงมหาดไทย โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการพัฒนางานบริการเรื่องที่ดินให้ทันสมัยมีความตั้งใจมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับพี่น้องประชาชน…

InfoQuest Limited

24 ธ.ค. 63

คทช. เร่งจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนที่จังหวัดน่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา มอบหมายนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และคณะ ได้เดินทางไปมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ท…

InfoQuest Limited

8 ธ.ค. 63

พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้บังคับกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์

รัฐบาลเปิดมิติการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ใหม่ผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562…

InfoQuest Limited

4 ธ.ค. 63