กรมที่ดินจัดทำแผนปฏิบัติการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          กรมที่ดินจัดทำแผนปฏิบัติการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินทับซ้อน ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐและแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร รวมไปถึงปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน กรมที่ดินได้จัดทำโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network ให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะดำเนินการในพื้ อ่านต่อ…

กรมที่ดินชี้แจงกรณี เครือข่ายภาคประชาชน 13 องค์กร วิจารณ์การแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐ

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของกรมที่ดิน กรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวเครือข่ายภาคประชาชน 13 องค์กร วิจารณ์การแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐ ในการจัดกิจกรรมมหกรรมโฉนดชุมชน "ที่ดินคือชีวิต ฝ่าวิกฤตที่ดิน" ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามประเด็นปัญหา อ่านต่อ…

กรมที่ดิน ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนในการติดต่อทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดิน กรมที่ดินจึงได้มีประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศอธิบดีกรมที่ดิน อ่านต่อ…

กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาภาครัฐเพิกถอนสิทธิที่อยู่ประชาชนเพื่อเอื้อนายทุนทำเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข้อความเผยแพร่ในสื่อ social media ว่า ชาวบ้านในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถูกภาครัฐอ้างว่าที่พักอาศัยของตนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ แม้ว่าจะมีเอกสารสิทธิเดิมแต่ถูกเพิกถอนในเวลาต่อมา อ่านต่อ…

ส.ป.ก.จับมือกรมที่ดิน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณีราษฎรร้องขอการออกเอกสารสิทธิที่ทำกินของ ส.ป.ก.

นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับ นายวิรัตน์ สาลิ่ม ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ตัวแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร และคณะลงพื้นที่และร่วมหารือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง อ่านต่อ…

กรมที่ดินเดินหน้าให้ความรู้เรื่องที่ดินกับประขาชน

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดิน เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนและจัดการที่ดินของรัฐ โดยให้บริการประชาชนเพื่อการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อำลาอาลัย

ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมที่ดิน ประจำปี 2556 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1-2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 เมื่อเร็ว ๆ นี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมที่ดินจัดอบรม

สมคิด ศริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะข้าราชการผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดโครงการประชุมชี้แจง

อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรายงานผลการปฎิบัติงานและการจัดการงานค้างของสำนักงานที่ดิน พ.ศ. 2555 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กสิกรไทยจับมือกรมที่ดิน ติดตั้งเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC)

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมโอน ด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของทุกธนาคาร ผ่านเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) อ่านต่อ…

กสิกรไทยจับมือกรมที่ดิน ติดตั้งเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) เพื่อรองรับการชำระค่าธรรมเนียมโอนผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของทุกธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับกรมที่ดิน เปิดตัวบริการรับชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตผ่านเครื่องรับบัตรอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทย ที่สามารถรองรับการชำระผ่านบัตรเครดิตและเดบิตของทุกธนาคาร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกไม่ต้องใช้เงินสด และประหยัดเวลาให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมรับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์ขยายเวลาการใช้บัญชีราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เดิมออกไปอีก 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ตามที่กรมที่ดินร้องขอ

กรมธนารักษ์ได้รับการร้องขอจากกรมที่ดิน จึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บัญชีราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. 2551 2554 รอบบัญชีเดิม ออกไปอีก 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย อ่านต่อ…