NPS ส่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ส่งความสุขแก่เยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 14 โรงเรียน , 5 หน่วยงาน ในพื้นที่ อำเภอพนมสารคามและอำเภอสนามช…

thaipr.net

31 ม.ค. 66

NPS ผ่านฉลุย! การพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน FIT รอบแรก

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ประกาศข่าวดีรับปีใหม่ 2566 หลัง กลุ่มบริษัทผ่านการพิจารณาคุณสมบัติการยื่นคำขอขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี…

thaipr.net

17 ม.ค. 66

NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS  ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ…

thaipr.net

11 ม.ค. 66

NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน โรงเรียนบ้านม่วงโพรง

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ส่งเสริมพัฒนาการเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวันให้น้องนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา…

thaipr.net

11 ม.ค. 66

NPS ร่วมสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลอง 114 ปี ลายพระหัตถ์ ประจำปี 2565

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลอง 114 ปี ลายพระหัตถ์ ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ สวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหัตถ์…

thaipr.net

28 ธ.ค. 65

NPS สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ในโครงการหน่วยแพทย์สัญจร ครั้งที่ 3/2565

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดโครงการหน่วยแพทย์สัญจร ครั้งที่ 3/2565 มอบเครื่องมือแพทย์ อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้…

thaipr.net

28 ธ.ค. 65

NPS สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมทำบุญผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนวัดลำมหาชัย

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาในชุมชน มอบน้ำดื่มให้โรงเรียนวัดลำมหาชัย ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในการจัดทำบุญผ้าป่าการศึกษา…

thaipr.net

23 ธ.ค. 65

NPS มอบถุงปันยิ้มให้ชุมชน ในโครงการ “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 12/2565

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 ร่วมกับผู้นำชุมชนและอ…

thaipr.net

23 ธ.ค. 65

NPS สนับสนุนกิจกรรมตรวจคัดกรองและติดตามอาการผู้ป่วยเบาหวาน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชนในกิจกรรมตรวจคัดกรองและติดตามอาการผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม…

thaipr.net

14 ธ.ค. 65

NPS จัดกิจกรรม “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ ครั้งที่ 2/2565”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) -NPS ร่วมกับ ดั๊บเบิ้ล เอ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอศรีมหาโพธิ (กศน.ศรีมหาโพธิ) จัดกิจกรรม “อิ่มท้อง พี่อิ่มใจ…

thaipr.net

14 ธ.ค. 65
1 2 3 12