“เอ็กซ์เอจี” ส่งเทคโนโลยีโดรนช่วยเกษตรกรกัมพูชาเพาะปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

กัมพูชาได้มีโอกาสรู้จักเทคโนโลยีโดรนเพื่อใช้ในการเพาะปลูกมันสำปะหลังเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรรายเล็ก ๆ ได้ผลผลิตมากขึ้น พร้อมลดต้นทุนของปัจจัยการผลิตในคราวเดียวกัน มันสำปะหลังเป็นผลผลิตทางอ…

thaipr.net

10 มิ.ย. 65