“เรดฮิลล์” เดินหน้าโครงการทดลองรักษาอาการบาดเจ็บจากรังสีนิวเคลียร์ด้วยยาโอพากานิบ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาที่น่าพอใจ

ข้อมูลขั้นพรีคลินิกที่แข็งแกร่งซึ่งถูกตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ในวารสารนานาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์โมเลกุล จากการศึกษายาโอพากานิบในร่างกายที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐ จำนวน 8 ฉบับ ได้สนับสนุนศักยภาพของยาโอพากานิบในการรักษาอาการบาดเจ็บจากรังสีนิวเคลียร์ในมาตรการรับมือทางการแพทย์สำหรับวัสดุที่เป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศ และการรักษาด้วยรังสีต้านเนื้องอก ในฐานะยาเม็ดโมเลกุลขนาดเล็กแบบรับประทานที่มีความเสถียรสูงและมีอายุการเก็บรักษานานกว่า 5 ปี…

thaipr.net

17 พ.ย. 65

RedHill Biopharma พบการกลายพันธุ์บนโปรตีนหนามไม่กระทบฤทธิ์ยา Opaganib รวมถึงสายพันธุ์โอมิครอน

กระบวนการทำงานเฉพาะตัว Opaganib ทำงานโดยกำหนดเป้าหมายเซลล์โฮสต์ของมนุษย์แทนไวรัส และคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการกลายพันธุ์ของโปรตีนส่วนหนาม มอบความเป็นไปได้ที่แข็งแกร่งในการจัดการกับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์โอมิครอน รวมถึงสายพันธุ์น่ากังวลอื่น ๆ ข้อมูลล่าสุดด้านการกำกับดูแล ข้อมูลการทดสอบยา Opaganib ในระดับโลกระยะที่ 2/3 ได้ถูกส่งไปยังองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) โดยคาดว่าจะมีการตอบกลับเบื้องต้นภายในสิ้นปีนี้…

thaipr.net

9 ธ.ค. 64

RedHill Biopharma รายงานข้อมูลสำคัญด้านปฏิบัติการและผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

RedHill เร่งดำเนินโครงการเชิงคลินิกสำหรับยาโควิด-19 ที่ก้าวหน้า 2 โครงการ โดยมุ่งเน้นศักยภาพในการรับมือกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน กลไกการมุ่งเป้าเซลล์เจ้าบ้านที่ไม่เหมือนยาอื่นใดของยา opaganib และ RHB-107 ออกฤทธิ์อย่างเป็นอิสระจากการกลายพันธุ์ในส่วนหนามของโปรตีน จึงมีศักยภาพในการจัดการกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนและสายพันธุ์อื่น ๆ – การวิเคราะห์กลุ่มประชากรย่อยในการศึกษาทดลองระยะ 2/3 บ่งชี้ว่า…

thaipr.net

3 ธ.ค. 64

RedHill Biopharma ประกาศรับผู้ป่วยรายสุดท้ายร่วมการทดลองในส่วน A ของโครงการวิจัยระยะที่ 2/3 เพื่อศึกษา RHB-107 ยาชนิดรับประทานเพื่อการรักษาโควิด-19 ในผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาล

– การเปิดรับสมัครผู้ป่วยเสร็จสมบูรณ์ในส่วน A ของการศึกษาระยะที่ 2/3 ของ RHB-107 (upamostat) ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้รับประทานวันละ 1 ครั้ง ในผู้ป่วยที่มีอาการโควิด-19 แต่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล – คาดว่าจะได้ข้อมูลสรุปในส่วน A ของการวิจัยเพื่อประเมินความปลอดภัยและความทนต่อยา RHB-107 รวมถึงการเลือกขนาดยาได้ในไตรมาส 1 ปี 2565 – RHB-107 เป็นสารตัวใหม่ที่มีศักยภาพเป็นยาต้านไวรัสซึ่งมุ่งเป้าเอนไซม์ serine…

thaipr.net

17 พ.ย. 64

RedHill Biopharma และบริษัท Kukbo Co. จากเกาหลีใต้ ประกาศร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ 10 ล้านดอลลาร์ใน RedHill

RedHill ได้รับเงินลงทุนงวดแรก 5 ล้านดอลลาร์จากการจัดสรรหุ้นที่ถูกจำกัดให้กับบุคคลในวงจำกัดที่ราคา 6.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น ADS ซึ่งสูงกว่าราคาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักโดยปริมาณ (VWAP) ที่สิ้นสุดในวันที่มีผลบังคับใช้ของวันซื้อขายก่อนหน้า 30 วันอยู่ 20% RedHill มอบสิทธิในการขายก่อนให้แก่ Kukbo สำหรับการจำหน่ายยา opaganib, RHB-107 (upamostat) และ Talicia® ในเกาหลีใต้ และอาณาเขตอื่น ๆ ในเอเชีย ขั้นตอนการยื่นชุดข้อมูลโควิด-19 ของยา Opaganib…

thaipr.net

9 พ.ย. 64

RedHill Biopharma รายงานผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมของข้อมูลจากการศึกษาระยะ 2/3 ของยา Opaganib แบบให้ทางปากในผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นรุนแรงระดับปานกลาง รวมถึงอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง 62%

อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 62% ในผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นรุนแรงระดับปานกลางที่ได้รับการรักษาด้วย opaganib เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ควบคุมด้วยยาหลอก (มีผู้เสียชีวิต 7 รายในกลุ่มที่รักษาด้วย opaganib จำนวน 117 คน เทียบกับ 21 รายในกลุ่มที่ใช้ยาหลอกจำนวน 134 คน nominal p-value=0.019) ยา opaganib มีประโยชน์ด้านประสิทธิผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 21% โดยวัดจากการสามารถหายใจอากาศปกติ (room air) ได้ภายในวันที่ 14…

thaipr.net

6 ต.ค. 64

RedHill Biopharma เร่งดำเนินการศึกษาวิจัยระยะที่ 2/3 ในสหรัฐสำหรับยา RHB-107 แบบให้ทางปากวันละครั้งในการรักษาโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยได้รับการอนุมัติจากแอฟริกาใต้

South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) ได้อนุมัติการศึกษาวิจัยระยะที่ 2/3 สำหรับ RHB-107 (upamostat) แบบให้ทางปากวันละครั้งสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 แบบแสดงอาการซึ่งไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีการเพิ่มสถานที่วิจัยในสหรัฐสำหรับการศึกษานี้ คาดว่า RHB-107 สารตัวใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสและยับยั้งเอนไซม์ serine protease ซึ่งมุ่งเป้าองค์ประกอบเซลล์ของมนุษย์ จะมีประสิทธิผลต่อเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ ๆ RHB-107…

thaipr.net

15 ก.ย. 64

ยา opaganib ของ RedHill Biopharma แสดงศักยภาพในการลดพังผืดในไตได้อย่างมีนัยสำคัญ

– ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่มีอาการเรื้อรังจากโควิด ( long COVID) มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดความเสียหายต่อไต – ยา opaganib ช่วยลดพังผืดในไต (kidney fibrosis) ได้อย่างมีนัยสำคัญในแบบจำลองในสิ่งมีชีวิต (in vivo model) ขั้นพรีคลินิก – พังผืดในไตเป็นการลุกลามของโรคซึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ( CKD) และสามารถนำไปสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย – opaganib เป็นสารที่มีศักยภาพเป็นยาเม็ดแบบให้ทางปากตัวใหม่ในขั้นสุดท้ายของการศึกษา…

thaipr.net

10 ก.ย. 64

RedHill Biopharma นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล Movantik ใหม่ 3 รายการในงาน PAINWeek 2021

– การวิเคราะห์ข้อมูล Movantik® (naloxegol) ใหม่ 2 รายการ ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Movantik ในผู้ป่วยกลุ่มย่อยที่มีอายุ  ≥ 65 ปี – ประเมินผลลัพธ์ของ Movantik ต่อการขับถ่ายอุจจาระแบบ spontaneous และ complete spontaneous ที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในกลุ่มที่ใช้ยา Movantik เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยาหลอก จากการให้สารโอปิออยด์ในปริมาณสูงและต่ำ – Movantik เป็นยาสำหรับรับประทานประเภท peripherally acting mu-opioid…

thaipr.net

9 ก.ย. 64

ยา Opaganib ของ RedHill Biopharma สามารถยับยั้งเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ในการศึกษาขั้นพรีคลินิก

Opaganib แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาได้ดีมากในแบบจำลองเซลล์เยื่อบุผิวหลอดลมของมนุษย์ ซึ่งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ายา Opaganib แสดงฤทธิ์ยับยั้งโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ในปัจจุบัน    คาดว่า Opaganib จะสามารถต้านเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้เช่นกัน เนื่องด้วยคุณสมบัติพิเศษในการต้านไวรัสควบคู่กับต้านการอักเสบโดยออกฤทธิ์ที่เซลล์เจ้าบ้านเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 การศึกษาระยะที่ 2/3 ด้วยการให้ยา Opaganib…

thaipr.net

30 ส.ค. 64
1 2