แอป Monkey Stories ผลักดันเทรนด์การเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านในไทย

Monkey Stories ซึ่งพัฒนาโดย Early Start JSC เป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 2-10 ปีที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในไทย นอกจากนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าวซึ่งมีผู้ใช้ 10 ล้านคนทั่วโลกนี้ ยังสร้างเทรนด์ที่ช่วย…

InfoQuest Limited

11 ม.ค. 64