จีนทุ่มทุนสร้างคลองผิงลู่ มุ่งกระชับความสัมพันธ์จีน-อาเซียนให้แน่นแฟ้นกว่าเดิม

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ การค้าระหว่างจีนกับอาเซียนมีมูลค่าถึง 4.7 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15.2% และคิดเป็น 15.1% ของยอดการค้าต่างประเทศทั้งหมดของจีน การส่งออกไปอาเซียนเพิ่มขึ้น 22% เป็น 2.73 ล้านล้านหยวน ส่วนการนำเข้าจากอาเซียนเพิ่มขึ้น 6.9% เป็น 1.97 ล้านล้านหยวน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าจีนและอาเซียนต่างเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกัน การมีผลบังคับใช้ของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ…

thaipr.net

2 พ.ย. 65

เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกว่างซี-อาเซียน มุ่งเน้นบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรม-เมือง การพัฒนาคุณภาพสูง

เมื่อไม่นานมานี้ โครงการแบตเตอรี่ฟู่ตี้ (Fudi) กว่างซี-อาเซียน ซึ่งมียอดลงทุนรวมประมาณ 8 พันล้านหยวน เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกว่างซี-อาเซียน (Guangxi ASEAN Economic and Technological Development Zone) ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าผลผลิตกว่า 1 หมื่นล้านหยวนต่อปี และสร้างงานประมาณ 9,000 ตำแหน่ง หลังจากขนาดการผลิตแตะระดับขีดความสามารถในการออกแบบ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกว่างซี-อาเซียน (“เขตฯ”)…

thaipr.net

26 ต.ค. 65

กว่างซีเดินหน้าพัฒนาเขตความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออาเซียน

เมื่อไม่นานมานี้ การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จีน-อาเซียน ครั้งที่ 10 (The 10th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation)…

thaipr.net

25 ต.ค. 65

“เศรษฐกิจกลางคืน” จุดประกายให้เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีน ได้ออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา “เศรษฐกิจกลางคืน” (Night Economy) และทุกภาคส่วนก็ขานรับด้วยการดำเนินกิจกรรม “เศรษฐกิจกลางคืน” อย่างแข็งขัน เช่น การรับประทานอาหารนอกบ้านยามค่ำคืน การชมวิวยามค่ำคืน ความบันเทิงยามค่ำคืน การชอปปิงยามค่ำคืน ฯลฯ เพื่อเปลี่ยน “นักท่องเที่ยวแบบมาแล้วไป” ให้กลายเป็น “นักท่องเที่ยวแบบพักค้าง”…

thaipr.net

25 ต.ค. 65

จีนจัดการประชุมส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 19 ณ เมืองหนานหนิง

การประชุมส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business and Investment Summit หรือ CABIS) ครั้งที่ 19 ได้มีขึ้นที่เมืองหนานหนิง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา…

thaipr.net

19 ก.ย. 65

มาเลเซียได้รับเลือกเป็น “ประเทศเกียรติยศ” ในมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 19

รายงานโดย CRI Online มหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo หรือ CAEXPO) และการประชุมสุดยอดด้านธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business and Investment Summit หรือ CABIS)…

thaipr.net

15 ก.ย. 65

อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ประสบผลสำเร็จอีกครั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง

เมื่อไม่นานมานี้ ซอฟต์แวร์วินิจฉัยโรคปอดด้วยภาพ CT ที่พัฒนาโดยบริษัท กว่างซี อี้จุน อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี จำกัด (Guangxi Yizhun Intelligent Technology Co., Ltd.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชา…

thaipr.net

31 ส.ค. 65

จีนประกาศเปิดตัวศูนย์สาธิตอนุญาโตตุลาการอาเซียนที่หนานหนิง

การประชุมสุดยอดอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอาร์เซ็ปและอาเซียน (RCEP and ASEAN International Arbitration Summit) ในหัวข้อ “แบ่งปันโอกาส ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง นวัตกรรม และความก้าวหน้าของอนุญาโตตุลาก…

thaipr.net

16 ส.ค. 65

เมืองจิ้งซีจัดตั้งศูนย์ประสบการณ์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน มุ่งสร้างการค้าชายแดนรูปแบบใหม่

เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์ประสบการณ์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจิ้งซี (Jingxi Cross-border E-commerce Experience Center) และศูนย์บริการสาธารณะอีคอมเมิร์ซจิ้งซี (Jingxi E-commerce Public Service Center)…

thaipr.net

15 ส.ค. 65

ด่านชายแดนทั้งหมดในกว่างซีเปิดดำเนินการตามปกติแล้ว

ข้อมูลสถิติจากกระทรวงพาณิชย์ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงแสดงให้เห็นว่า ช่วงหยุดยาววันแรงงานในปี 2565 มียานพาหนะ 3,344 คันผ่านเข้าออกด่านทางบกของชายแดนกว่างซี ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นยานพาหนะขาออก…

thaipr.net

20 พ.ค. 65
1 2