มาร์แล็บส์แต่งตั้งคุณอุชา จามาดักนีเป็นประธานผู้จัดการฝ่ายส่งมอบ

แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมเพื่อบุกเบิกการส่งมอบโซลูชันดิจิทัลให้ลูกค้าทั่วโลก มาร์แล็บส์ อินโนเวชัน (Marlabs Innovation LLC.) บริษัทโซลูชันดิจิทัลระดับโลก ประกาศแต่งตั้งคุณอุชา จามาดักนี (Usha Jamadagni) เข้าเป็นผู้บริหารระดับสูงของมาร์แล็บส์ในตำแหน่งประธานผู้จัดการฝ่ายส่งมอบ (CDO) คุณอุชาจะเป็นผู้นำในการส่งมอบและการดำเนินงานทั่วโลกของมาร์แล็บส์ และสนับสนุนเส้นทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและความสามารถในการทำกำไรซึ่งเน้นย้ำด้วยการมุ่งเน้นที่บุค…

thaipr.net

17 มี.ค. 66

“มาร์แล็บส์” ขึ้นแท่นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในการประเมินโซลูชันและบริการเทคโนโลยีการตลาดประจำปี 2565 ของไอเอสจี โพรไวเดอร์ เลนส์

มาร์แล็บส์ อิงค์ (Marlabs Inc.) บริษัทโซลูชันดิจิทัลชั้นนำ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับสถานะ ‘ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง’ (Relevant Provider) ใน 4 หมวด จากทั้งหมด 6 หมวด ในรายงานวิจัยประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีการตลาดของไอเอสจี โพรไวเดอร์ เลนส์ (ISG Provider Lens™) โดยหมวดที่ได้สถานะดังกล่าวได้แก่ บริการเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าทางดิจิทัล บริการคอนเทนต์และประสบการณ์ด้านดิจิทัล บริการสังคมและความสัมพันธ์…

thaipr.net

18 ส.ค. 65