Applied Pharmaceutical Science Inc. ประกาศขึ้นทะเบียนยาใหม่ APS03118 กับ FDA สหรัฐ โดยเป็นยารักษามะเร็งที่มีสาเหตุจากยีน RET

Applied Pharmaceutical Science, Inc. (“APS” หรือ “บริษัท”) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนยาใหม่ (IND) ให้กับยาที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นเองอย่าง APS03118 ซึ่งเป็นยายับยั้งเจาะจงยีน RET โดยได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) นอกจากนี้ ทางบริษัทยังอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารตามกระบวนการทางคลินิกต่อสำนักงานควบคุมเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน (NMPA) ด้วย และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการทดลองทางคลินิกแบบหลายศูนย์ทั่วโลกได้ในไตรมาสสองของปี 2565 ในสหรัฐ จีน…

thaipr.net

24 ม.ค. 65