Global Accelerated Ventures, ACTUAL และ Bioassets ผนึกความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนเครดิตคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ภาคธุรกิจลดการปล่อยมลพิษได้อย่างมีความหมาย เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero Global Accelerated Ventures (GAV) และ ACTUAL จับมือเป็นพันธมิตรกับ Bioassets เพื่อผสานรวมคาร์บอนเครดิตคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองเข้ากับโซลูชัน A.I. ที่ช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่เปลี่ยนไปสู่องค์กร ESG  โซลูชันจาก Bioasset ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีนัยสำคัญตามเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน…

InfoQuest Limited

16 พ.ย. 64

2000-Watt Smart Cities Association, ACTUAL และ Peace Innovation Institute ผนึกกำลังช่วยเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

สมาคม 2000-Watt Smart Cities Association, แพลตฟอร์ม ACTUAL และสถาบัน The Peace Innovation Institute ณ กรุงเฮก ผนึกกำลังช่วยเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงาน โดยวางแผนเปิดเผยกรณีศึกษาครั้งแรกในช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เพื่อเป็นแม่แบบสำหรับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก 2000-Watt Smart Cities Association พัฒนาต่อยอดมาจาก 2000-Watt Society ของมหาวิทยาลัย ETH Zurich และสถานที่ 40…

InfoQuest Limited

16 พ.ย. 64

อุตสาหกรรมการบินประกาศพันธกิจปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ในการประชุม COP26

เชื้อเพลิงอากาศยานเทคโนโลยีใหม่ผลิตจากขยะ คือโซลูชันที่อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศโลกได้นำเสนอเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ในกิจกรรม Transport Day ระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ อันเป็นการตอกย้ำพันธกิจของสายการบิน สนามบิน ผู้บริหารการจราจรทางอากาศ รวมถึงผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์ทั่วโลก ในการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593…

InfoQuest Limited

11 พ.ย. 64

กลุ่มผู้นำโลกหนุนความร่วมมือครั้งใหม่ด้านการท่องเที่ยว ดันเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในการประชุม COP26

– STGC ถือกำเนิดในฐานะความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว สู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์   – บุคคลสำคัญระดับโลก ทั้งอดีตผู้นำประเทศและสถาบันชั้นนำ ร่วมหารือกับ STGC ในการประชุม COP26 – STGC ตั้งเป้าขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ รวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และช่วยเหลือชุมชน ผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…

InfoQuest Limited

5 พ.ย. 64

GGI-OSOWOG เครือข่ายพลังงานแสงอาทิตย์ข้ามชาติโครงการแรกของโลก เปิดตัวแล้วในงานประชุม COP26 ณ เมืองกลาสโกว์

โครงการที่นำโดยอินเดียและสหราชอาณาจักร มุ่งเชื่อมโยง 140 ประเทศให้หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา พันธมิตรพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างประเทศ (International Solar Alliance หรือ ISA), ประเทศอินเดียผู้เป็นประธาน ISA และสหราชอาณาจักรผู้เป็นประธาน COP ได้เผยแผนสร้างเครือข่ายส่งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ข้ามชาติเป็นโครงการแรก หรือที่รู้จักกันในนาม “โครงการริเริ่มเครือข่ายส่งพลังงานสีเขียว – หนึ่งดวงอาทิตย์ หนึ่งโลก…

InfoQuest Limited

4 พ.ย. 64

CGIAR ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยรวมเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยรับมือปัญหาสภาพภูมิอากาศ

การลงทุนเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปรับตัวมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับภูมิภาคที่ต้องพึ่งพาเกษตรกรรม เช่น แอฟริกา ซึ่งก่อปัญหาสภาพภูมิอากาศน้อยที่สุดแต่กลับได้รับผลกระทบหนักที่สุด เนื่องจากมีหลักฐานมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบหนักที่สุดต่อภูมิภาคที่ต้องพึ่งพาเกษตรกรรม เช่น แอฟริกาใต้สะฮารา ดังนั้นในการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ COP26 บรรดาผู้สนับสนุนจึงให้คำมั่นมอบเงินสนับสนุน 575 ล้านดอลลาร์…

InfoQuest Limited

4 พ.ย. 64