Zymo Research ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดในน้ำเสียจากชุมชน “Environ™ COVID-19 Wastewater Testing Service”

บริการใหม่สามารถแกะรอยไวรัสกลายพันธุ์และการดื้อวัคซีนด้วยการตรวจตัวอย่างน้ำเสียเพียงตัวอย่างเดียว Zymo Research ประกาศเปิดตัว Environ™ COVID-19 Wastewater Testing Service ซึ่งเป็นบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเชื้อกลายพันธุ์ในชุมชนด้วยการตรวจตัวอย่างน้ำเสียเพียงตัวอย่างเดียว โดยข้อมูลประมาณการเคสโควิด-19 รายวันและการตรวจพบไวรัส SARS-CoV-2 กลายพันธุ์ที่น่ากังวลจะมีการรายงานอย่างปลอดภัยผ่านระบบดิจิทัล Environ™ COVID-19 Wastewater Testing…

InfoQuest Limited

5 มี.ค. 64

วว.จับมือบริษัทอินฟอร์มาฯ จัดสัมมนาออนไลน์ COSMOTALKS The Virtual Series Ep.1 “การพัฒนาอัตลักษณ์ของส่วนผสมเครื่องสำอางไทยในเชิงพาณิชย์”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับบริษัทอินฟอร์มามาร์เก็ต ประเทศไทยและหน่วยงานเครือข่าย จัดสัมมนาออนไลน์  “COSMOTALKS The…

InfoQuest Limited

5 มี.ค. 64

กลุ่ม ปตท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ผ่านโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

ร่วมสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ จัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำพลาสติก Innoplus รวมมูลค่ากว่า 3,300,000 บาท อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนน้ำแข็งแห้งแก่กรมฝน…

InfoQuest Limited

5 มี.ค. 64

มกอช.อบรม QR Trace ยกระดับ เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอหวานบ้านคลองสีฟัน​

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่จัดอบรมการใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการข…

InfoQuest Limited

5 มี.ค. 64

มกอช. ส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ขยายตลาดผ่าน dgtfarm.com

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยศูนย์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร นำคณะเจ้าหน้าที่จัดอบรมให้เกษตกรกลุ่มย่อย…

InfoQuest Limited

5 มี.ค. 64

มกอช. จับมือสหกรณ์ จัดอบรม การจัดการและกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดย กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จับมือกับสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและกำกับดูแลโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ขนาดเ…

InfoQuest Limited

5 มี.ค. 64

คณะผู้บริหาร “ดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตรฯ” รุ่นที่2 ศึกษาดูงาน ธ.ก.ส.

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร  (CDA) รุ่นที่2  อาทิ…

InfoQuest Limited

5 มี.ค. 64

วิริยะประกันภัย สนับสนุน กรมราชทัณฑ์ มอบหนังสือสู่ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทั่วประเทศ

นายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ รับมอบหนังสือ รวมมูลค่า 294,478 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบ…

InfoQuest Limited

4 มี.ค. 64

วศ. เป็นห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เร่งปรับบทบาทรองรับภารกิจบริการทางวิทยาศาสตร์ให้รวดเร็วและมีคุณภาพ รับกฎกระทรวงใหม่

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวการประกาศกฎกระทรวง อว. ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้โครง…

InfoQuest Limited

4 มี.ค. 64

พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ส่งเสริมทักษะฝีมือคนพิการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ ด้วยการส่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในงานแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระดับภาค มีนายวรเชษฐ์ บัวเชย…

InfoQuest Limited

4 มี.ค. 64
1 971 972 973 974 975 1,211