“วราวุธ” ติดตามการขุดค้นซากโครงกระดูกวาฬดึกดำบรรพ์ คาดสายพันธุ์เดียวกับ “บรูด้า” สะท้อนพื้นที่สมบูรณ์มานับพันปี วอนดูแลให้คงอยู่ยั่งยืน

ภายหลังการขุดพบซากโครงกระดูกวาฬอายุประมาณ 3,000 – 5,000ปี บริเวณตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้น พบว่า ลักษณะกระดูกที่พบมีลักษณะเดียวกับที่พบในวาฬบรูด้า…

thaipr.net

26 พ.ย. 63

สนพ.มุกดาหาร จัดประชุมขับเคลื่อน ช่วยเหลือเด็กยากจน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมทอแรงงานมุกดาหารได้ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียน โดยมีนายบุญ​ช่วย​  น้อ​ยสัน​เ​ที​ยะ​ …

thaipr.net

26 พ.ย. 63

สนพ.มุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เวลา 08.30 ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารได้เข้า​ ร่วมโครงการ​จิตอาสาพัฒนา​วันสำคัญของ​ชาติ​ไทย​ โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​มุกดาหาร​เป็น​ประธาน​ ณ​…

thaipr.net

26 พ.ย. 63

สนพ.มุกดาหาร จัดอบรมช่างไฟ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยฝ่ายมาจรฐานและรับรองความรู้ความสามารถได้เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ…

thaipr.net

26 พ.ย. 63

สนพ.มุกดาหาร จัดทดสอบมาตรฐาน เพิ่มคุณภาพให้ช่างเชื่อม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารโดยฝ่ายมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1…

thaipr.net

26 พ.ย. 63

สพร. 17 รย.อบรม “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545″

วันที่ 25 พ.ย. 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินโครงการฝึกอบรม “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการใช้บริการผ่านระบบ E-service จำนวน…

thaipr.net

26 พ.ย. 63

ผวจ.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยม สนพ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ​ได้ตรวจเยี่ยมภาระกิจหน่วยงานกระทรวงแรงงานและเป็นประธานในการประชุม ณ​ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้นสำนักงานพัฒนาฝีมื…

thaipr.net

26 พ.ย. 63

สพร. 17 ระยอง จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 4

วันที่ 25 พ.ย.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้คว…

thaipr.net

26 พ.ย. 63

สนพ.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม “งานนัดพบแรงงาน Co-Payment “

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดลพบุรี “งานนัดพบแรงงาน Co-Payment ” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี…

thaipr.net

26 พ.ย. 63

วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จัดโครงการ “ปลูกต้นกล้า พัฒนาป่าชายเลน”

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL จัดโครงการ “ปลูกต้นกล้า พัฒนาป่าชายเลน” นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ร่วมกันปลูกป่าชายเลน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการฟื้นฟูระบบ…

thaipr.net

25 พ.ย. 63
1 1,472 1,473 1,474 1,475 1,476 1,494