เปิดบ้าน ม.นวมินทราธิราช อยากรู้….ต้องรู้…ว่า หมอ พยาบาล และสายการแพทย์เรียนยังไง?

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม “เปิดรั้ว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” (NMU Open House 2020)สำหรับครูและคณะบริหารสถานศึกษา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-14.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล…

InfoQuest Limited

23 พ.ย. 63

ครูใหญ่ ร.ร.วิชาวดี จ.นครสวรรค์ ปลื้มใจ ทีมกรุ๊ป-มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ เดินหน้ามอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสต่อเนื่องกว่า 14 ปี

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับ ทีมกรุ๊ป เดินหน้าจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวิชาวดี จ.นครสวรรค์ ต่อเนื่องกว่า 14 ปี นำทีมโดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ผู้ก่อตั้ง ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานไปมอบทุนให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน…

InfoQuest Limited

23 พ.ย. 63

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เตรียมจัดงานใหญ่ “10 ปีการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามอุดมการณ์”

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เตรียมจัดงานใหญ่ “10 ปีการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามอุดมการณ์” รัฐมนตรี ผู้บริหารเปิดงานและชมนิทรรศการผลงานฯ พร้อมฟังวิสัยทัศน์รัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนและพัฒนาเยาวชนและประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน “10 ปีการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามอุดมการณ์” โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

InfoQuest Limited

23 พ.ย. 63

ยิปซัมตราช้าง ร่วมกับโรงไฟฟ้าราชบุรี ส่งมอบอาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง นำโดย นายจรุง กาญจนภูมิ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหาร และนายธนะ บุญญสิริกูล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท…

InfoQuest Limited

23 พ.ย. 63

“อุปกรณ์ตรวจหาโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขและแมว” รางวัล Grand Prize งานประกวดนวัตกรรม IWIS 2020

“อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ชิปสำหรับตรวจหาไมโครฟิลาเรีย” ผลงานวิจัยของ ผศ.น.สพ.ดร. ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.สพ.ญ.ศริยา อัศวกาญจน์ ภาควิชาสรีรวิทยา…

InfoQuest Limited

23 พ.ย. 63

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขัน โต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563

นายชนกันต วิทยศักดิ์พันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และ น.ส. ณัฐญา จารุเวคิน นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษ…

InfoQuest Limited

23 พ.ย. 63

อพวช. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ EDX Education มุ่งส่งเสริมความตระหนักด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านสะเต็มศึกษาแก่เยาวชน

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือกับ นายจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ EDX Education, Taiwan ณ…

InfoQuest Limited

23 พ.ย. 63

สมศ.รับนโยบายประเมินรอบใหม่ 2564

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คนกลาง) เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พร้อมมอบนโยบาย“กัลยาณมิตร คุณภาพ จริยธรรม คุณธรรม”…

InfoQuest Limited

23 พ.ย. 63

พาไป! ชม “Idea Market #3” นิทรรศการผลการเรียนรู้บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ม.ศรีปทุม

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการจัดงานกิจกรรมโครงการ “Idea Market #3” งานแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ที่ได้จากการบูรณาการ การเรียนรู้ข้ามศาสตร์…

InfoQuest Limited

20 พ.ย. 63

ครั้งแรกในเอเชีย ม.มหิดลสร้างนวัตกรรม ” PM2.5 Footprint Calculator” ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ตามที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9)…

InfoQuest Limited

20 พ.ย. 63
1 39 40 41 42 43 46