เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Featuresประจำปี 2563 หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้คุณสมบัติใหม่ และการปรับปรุงของ Oracle Database 19c ด้านต่างๆ เช่นการจัดการฐานข้อมูล…

InfoQuest Limited

3 ธ.ค. 63

มหิดล – ม.เกียวโต เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ 18 ประเทศ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย

อีกเวทีการประชุมนานาชาติ 18 ประเทศที่น่าสนใจยิ่ง ในช่วงปลายปี 2020 ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 คือ งานประชุมการศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย (The Kyoto University International…

InfoQuest Limited

3 ธ.ค. 63

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA )

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA ) ประจำปี 2563 ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการร…

InfoQuest Limited

3 ธ.ค. 63

ม.ร.ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระรา…

InfoQuest Limited

3 ธ.ค. 63

นำธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 บีไอเอส เปิดรับสมัครหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ”

นำธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 บีไอเอส เปิดรับสมัครหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ” ด่วน! รับจำนวนจำกัดถึง 15 ธ.ค. 63 นี้ โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส (Business Incubation School…

InfoQuest Limited

3 ธ.ค. 63

‘มหิดล’ ผนึกกำลัง ‘รีเสิร์ช เอ็กซ์’ ลงนามขับเคลื่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่…

InfoQuest Limited

3 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า จำนวน 30 ชั่วโมง ณ บ้านห้วยกล้วย ตำบลห้วยปูลิง…

InfoQuest Limited

2 ธ.ค. 63

อบรมการตลาดออนไลน์ กลุ่มอาชีพสตรีโครงการเอสโซ่พัฒนา

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ที่ปรึกษางานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้แทน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ และกลยุทธ์ในการขายของตลาดออนไลน์ ในหัวข้อ…

InfoQuest Limited

2 ธ.ค. 63

อาชีวชลบุรี จูงมือเทคนิคระยองคว้าชนะเลิศตอบปัญหาทางบัญชี

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านบัญชี UTCC Accounting Compettition 2020  เพื่อเสริมทักษะการประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชี และเป็นการฝึกฝนพัฒนาทักษะการบัญชี…

InfoQuest Limited

2 ธ.ค. 63

สนพ.พช.เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 1 ธ.ค.63 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูณ์ เปิดฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ใน 3 ได้แก่ 1.สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ จำนวน 10 คน 2.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คน และ3.ช่างเย็บจักรอุตส…

InfoQuest Limited

2 ธ.ค. 63
1 111 112 113 114 115 127