ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา รับรางวัล มาตราฐานโรงแรมสีเขียว

          เมื่อเร็วๆ นี้ โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา รับรางวัลมาตราฐานโรงแรมสีเขียวระดับโกล์ดอวอร์ด จากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
          ภายใต้นโยบายโครงการโรงแรมสีเขียว โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น การประหยัดพลังงานและน้ำ การเลือกใช้หลอดกระดาษและน้ำดื่มแบบขวดแก้วแทนการใช้พลาสติก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น และได้ประชาสัมพันธ์แจ้งแก่แขกทุกท่านที่เข้าพักให้ทราบและร่วมรณรงค์ให้แขกได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน