ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

ความภาคภูมิใจต้อนรับปีใหม่ รางวัลสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

          ต้อนรับศักราชใหม่ 2563 นี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน เริ่มต้นปีพร้อมความภาคภูมิใจด้วยรางวัลล่าสุด "รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เน้นย้ำภาคเอกชนการมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
          ต้อนรับปีใหม่ในศักราช 2563 ด้วยความภาคภูมิใจ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน นำโดย เดวิด มาร์เท่นส์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปประจำโรงแรมและผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรมพื้นที่ หัวหิน กระบี่ สมุยและเวียดนาม เข้ารับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ "รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น" ที่ทางโรงแรมฯได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนการมีงานทำและสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้พิการ อีกทั้งเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานที่ส่งเสริมงานด้านคนพิการด้วย
          ทั้งนี้ เดวิด มาร์เท่นส์ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลนี้ว่า "โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการในประเทศไทย และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต่อ "รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น" ที่ทางโรงแรมได้รับติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง โดยเรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการอย่างยั่งยืน ทั้งมุ่งหวังการเน้นย้ำส่งเสริมอาชีพคนพิการจากภาคเอกชน และมอบโอกาสเพื่อให้กลุ่มคนพิการที่มีความรู้และความสามารถกลุ่มนี้สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอีกด้วย
          สำหรับการมอบรางวัลในครั้งล่าสุดนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน ทั้งจากส่วนผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายคนพิการ องค์กรคนพิการระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม อันเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

          จากภาพ ซ้ายไปขวา
          1. คริษฐา รัตนสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
          2. ยัน ไวไชท์ รองผู้จัดการทั่วไป
          3. มลิวัลย์ ม่วงศิริ พนักงานบริการด้านความสะอาด
          4. ธัญยามาศ ทิมเมฆ พนักงานบริการด้านความสะอาด
          5. เดวิด มาร์เท่นส์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรมพื้นที่ หัวหิน กระบี่ สมุยและเวียดนาม
          6. กิตติ แซ่ซี ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 0 3251 2021 หรืออีเมลล์ chbr@chr.co.th