ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

แควนตัสปีที่ 100 จัดโปรเดินทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

          ในโอกาสให้บริการด้านการบินทั่วโลกก้าวขึ้นปีที่ 100 สายการบินแควนตัสสำนักงานประเทศไทยจำหน่ายตั๋วโดยสารราคาพิเศษเส้นทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โปรโมชั่น "100 Hour Centenary Sale" ถึง 19 พศฤจิกายน 2562 และสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน2563
          ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดไปกลับกรุงเทพฯ-เพิร์ธ-กรุงเทพฯ (ผ่านสิงคโปร์) เริ่มต้น 13,445 บาท กรุงเทพฯ-ซิดนีย์-กรุงเทพฯ (บินตรง) เริ่มต้น 16,505 บาท กรุงเทพฯ-อะดิเลด-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 17,465 บาท กรุงเทพฯ-บริสเบน-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 14,845 บาท กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 16,215 บาท ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดเส้นทางนิวซีแลนด์ กรุงเทพฯ-เวลลิงตัน-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 21,240 บาท กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 21,270 บาท กรุงเทพฯ-ไครสต์เชิร์ช-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 22,195 บาท และ กรุงเทพฯ-ควีนสทาวน์-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 27,975 บาท
          ตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจไปกลับกรุงเทพฯ-เพิร์ธ-กรุงเทพฯ (ผ่านสิงคโปร์) เริ่มต้น 53,445 บาท กรุงเทพฯ-ซิดนีย์-กรุงเทพฯ (บินตรง) เริ่มต้น 82,505 บาท กรุงเทพฯ-อะดิเลด-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 83,465 บาท กรุงเทพฯ-บริสเบน-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 83,385 บาท กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 83,215 บาท ตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจเส้นทางนิวซีแลนด์ กรุงเทพฯ-เวลลิงตัน-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 87,240 บาท
กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 87,270 บาท กรุงเทพฯ-ไครสต์เชิร์ช-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 87,195 บาท และกรุงเทพฯ-ควีนสทาวน์-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 93,975 บาท
          ราคาตั๋วโดยสารข้างต้นรวมอัตราภาษีสนามบิน อัตราค่าบริการ ภาษีน้ำมัน ประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2563 ตั๋วโดยสารมีอายุหนึ่งปีนับจากวันออกเดินทาง และสามารถซื้อได้ทางเว็บไซต์ qantas.com บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวใกล้บ้าน หรือ สำนักงานสายการบินแควนตัส โทรศัพท์ 02 632 6611