ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยแลนด์ อีลิท ตอกย้ำนโยบายตอบแทนสังคม กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น กับโครงการ “ไทยแลนด์ อีลิท ไทยแลนด์ไกด์”

          นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ และรองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กร บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ "ไทยอีลิทคาร์ด" นำคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่งมอบ ป้ายบอกความหมาย ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว และป้ายรณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้กับ นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างภาพลัษณ์ที่ดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองในระดับชุมชนท้องถิ่น ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เมื่อเร็วๆ นี้