ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

ชีวาศรมฯ รับรางวัลชนะเลิศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาก เว็บไซด์ทราเวลเดลี่ ออสเตรเลีย

          ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท รีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดับโลก ตั้งอยู่ริมชายหาดหัวหิน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเว็บไซต์ทราเวลเดลี่ จากออสเตรเลีย ว่าเป็นรีสอร์ทริมทะเลที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีการประกาศผล และมอบรางวัลที่โรงแรมพรีมุส เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
ด้วยความเชื่อว่า สิ่งแวดล้อมดีเป็นบ่อเกิดของสุขภาพทีดี ชีวาศรมฯ จึงมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ชีวาศรมฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการไกรลาศนิเวศ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนบนเนื้อที่ 18 ไร่บริเวณวัดเขาไกรลาศ ชีวาศรมฯ ได้มอบงบประมาณ 7 ล้านบาท ในการสร้างทางเดินยกระดับยาวกว่า 1,000 เมตร เพื่อนำพาทุกคนเข้าชมป่าชายเลน และเปิดสำหรับคนทั่วไปครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ป่าชายเลนแห่งนี้ถือเป็นป่าชายเลนผืนสุดท้ายในเมืองหัวหิน โดยปัจจุบันมีการปลูกต้นโกงกางรวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 ต้น
นอกจากนี้ การดำเนินงานภายในรีสอร์ท ทางชีวาศรมฯ ยังคงให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกเช่นกัน โดยมีการบำบัดน้ำเสีย และนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ หรือปล่อยลงทะเลสาบของรีสอร์ท
          ขยะจำพวกพลาสติก เศษแก้ว เหล็ก ไม้ และกระดาษ จะถูกแยกออกเพื่อให้แก่โรงงานรีไซเคิลขยะ ขยะประเภทเศษอาหารเหลือจากการบริโภค จะส่งมอบสู่ปศุสัตว์ในเขตหัวหิน เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ต่อไป ขยะจำพวกพืช ผัก ผลไม้สด จะถูกนำไปผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อใช้บำรุงพืชผลในสวนผักปลอดสารพิษทั้ง 2 แห่ง ของชีวาศรมฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)
          การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ชีวาศรมฯ ตระหนักอยู่เสมอ โดยมีการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่หมุนเวียน และการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในรีสอร์ท
          ชีวาศรมฯ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ การสนับสนุนการจ้างงาน การรับซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากคนในพื้นที่ รวมไปถึงการสนับสนุนผ่านทางชมรมพิทักษ์หัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์
          ชีวาศรมฯ รีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดับโลกแห่งแรกของเอเชีย ที่ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต สร้างสมดุลของร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่เว็บไซต์ www.chivasom.com, www.facebook.com/ChivaSomResort, อีเมล์ reservation@chivasom.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 3253-6536