ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โรงแรมดุสิตดีทู และดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม”วันปลูก” ณ แปลงปลูกป่าบ้านแม่ขิ เชียงใหม่

          โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ สองโรงแรมในเครือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ "กิจกรรมวันปลูก" ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันปลูกกล้าไม้นานาพันธุ์ กว่า 1,245 ต้น ณ แปลงปลูกป่าบ้านแม่ขิ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของสองโรงแรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ, หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เทศบาลตำบลแม่แรม ได้มาช่วยกันฟื้นฟูโครงสร้างป่า เพื่อเร่งการฟื้นตัวของธรรมชาติ