ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การบินไทยร่วมกับโรลส์ รอยซ์ เปิดโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB แห่งแรกของโลก

          วันนี้ (วันที่ 6 กันยายน 2561) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรลส์ รอยซ์ ร่วมกันจัดพิธีเปิดโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB แห่งแรกของโลก โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการบริษัทฯ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทยฯ และมิสเตอร์โดมินิค ฮอร์วูด Chief Customer Officer-Civil Aerospace บริษัท โรลส์ รอยซ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ฝ่ายช่าง การบินไทย ดอนเมือง
          นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB หรือ Trent XWB Development Testing ระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ และ บริษัท โรลส์ รอยซ์ นี้ มีระยะเวลาโครงการประมาณ 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ รุ่น Trent XWB-97 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์รุ่นล่าสุดที่ถูกนำมาใช้งานเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมการบินกับเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-1000 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โครงการนี้จะส่งผลให้บริษัท โรลส์ รอยซ์ ได้ทราบถึงสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็ง ของเครื่องยนต์ตลอดอายุการใช้งาน โดยต้องทำการทดสอบเครื่องยนต์ที่อาคารทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อากาศยาน (Test Cell) ซึ่งเป็นการทดสอบจำลองเสมือนการใช้งานจริงบนเครื่องบินและทำการทดสอบอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีชั่วโมงการบินมากกว่าเครื่องบินที่ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ทราบถึงข้อจำกัดในการใช้งานและจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวางแผนการตรวจและการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท โรลส์ รอยซ์ ได้เลือกอาคารทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อากาศยาน (Test Cell) ของฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน ฝ่ายช่าง การบินไทย ที่ตั้งอยู่ที่ดอนเมือง ในการทดสอบเครื่องยนต์ โดยฝ่ายช่าง การบินไทย ได้ทำการปรับปรุงและดัดแปลงระบบต่างๆ เพื่อรองรับการทดสอบเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นผลสำเร็จ และมีความพร้อมในการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB หรือ Trent XWB Development Testing 
          ทั้งนี้ โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB ดังกล่าวข้างต้น เป็นความร่วมมือในรูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลกระหว่างการบินไทยและบริษัท โรลส์ รอยซ์ ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ที่เกิดขึ้นนอกสหราชอาณาจักร ซึ่งบริษัท โรลส์ รอยซ์ ไม่เคยร่วมมือกับแหล่งซ่อมใดมาก่อน อาคารทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อากาศยาน (Test Cell) ของฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน ฝ่ายช่าง การบินไทย ดอนเมือง จึงนับเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โรลส์ รอยซ์ โดยโครงการนี้ เป็นแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ปี 2561-2562 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ และยังเป็นการร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการบินสู่ประเทศไทย
          มิสเตอร์โดมินิค ฮอร์วูด Chief Customer Officer-Civil Aerospace บริษัท โรลส์ รอยซ์ กล่าวว่า บริษัท โรลส์ รอยซ์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับการบินไทยมายาวนานกว่า 50 ปี และสำหรับในครั้งนี้ มีความยินดีที่ได้เกิดความร่วมมือในโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB และขณะนี้อาคารทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อากาศยาน (Test Cell) ของฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน ฝ่ายช่าง การบินไทย ดอนเมือง มีความพร้อมสำหรับการทดสอบเครื่องยนต์ โดยโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB นี้ นับเป็นครั้งแรกที่บริษัท โรลส์ รอยซ์ มีความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวกับลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบินไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท โรลส์ รอยซ์
          ความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัท โรลส์ รอยซ์ ดำเนินการด้านคมนาคมทางอากาศในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มจากการผลิต การซ่อมบำรุงรักษาและการปฏิบัติการ (MRO) และการพัฒนาทดสอบ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของการบินไทย โดยบริษัท โรลส์ รอยซ์ ลงทุนในประเทศไทย ประมาณปีละ 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในการสนับสนุนการดำเนินงานสายการผลิตในประเทศไทย รวมทั้งมีความภูมิใจที่ความร่วมมือครั้งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย 
          นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีโครงการความร่วมมือกับบริษัท โรลส์ รอยซ์ ในปี 2563 ได้แก่ การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อซ่อมเครื่องยนต์โรลส์-รอยซ์ รุ่น TRENT700 จนถึงระดับ Overhaul และเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ที่ได้รับการรับรองให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ของบริษัทโรลส์ รอยซ์(Authorized Maintenance Center) ซึ่งทั้งหมดนี้นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน และนำรายได้มาสู่บริษัท การบินไทยฯ และประเทศไทยต่อไป