ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ชวนร่วมงาน “มาฆปูรมีศรีปราจีน”

           เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลในงาน "มาฆปูรมีศรีปราจีน" ณ โบราณสถานสระมรกต พร้อมนอนหลับฝันดีที่โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี
          นายชัยยุทธ อุตรคำ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี ในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ กล่าวว่า "โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2553 ส่วนโรงแรมแคนทารี 304 เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2558 พร้อมกับเปิดร้านคาเฟ่ แคนทารี สาขาปราจีนบุรี ที่ด้านหน้าโรงแรม จนได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี โดยเราเห็นว่าที่กบินทร์บุรีเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ผู้ที่มาทำงานในนิคมเหล่านี้จำเป็นต้องมีที่พักระยะยาว ขณะที่ตลาดสำหรับที่พักระยะสั้นคือตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ จังหวัดปราจีนบุรีก็ตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี"
          "จังหวัดปราจีนบุรีเคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ต่อเนื่องมาถึงสมัยลพบุรี และความเจริญขยายมาจากเมืองศรีมโหสถ สู่ "เมืองปราจีน" ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นป่าลานที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแหล่งสุดท้ายของประเทศไทย ที่กินอาณาเขตครอบคลุมถึง 3 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์ อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นผืนป่าต้นน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออก กินพื้นที่ครอบคลุมทั้งปราจีนบุรีและสระแก้ว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และนครราชสีมา ได้รับสมญานามว่าเป็น "อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน" ป่าดงดิบในสมัยก่อนซึ่งได้รับสมญานามว่า "ดงพญาเย็น" และในอุทยานมีน้ำตกเกิดขึ้นหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดต่างๆ สามารถทำกิจกรรมได้มากมาย อาทิ การล่องเรือยาง หรือการล่องแก่ง ณ แก่งหินเพิง กลางลำน้ำใสใหญ่ มีปลายน้ำอยู่ที่ อ.นาดี ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี และฤดูที่เหมาะกับการล่องแก่งอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม"
          "นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว อยากให้ลองไปเยี่ยมชมเมืองเก่าที่โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ที่มีรอยพระพุทธบาทคู่ มีต้นศรีมหาโพธิ์ ที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สระมรกต โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วัดแก้วพิจิตร วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ (พิพิธภัณฑ์ตะเกียง) วัดรัตนเนตตาราม ต.สัมพันตา อ.นาดี เป็นวัดที่มีการนำเปลือกหอยทะเลที่ถูกทิ้ง นำมาใช้ประโยชน์สร้างความสวยงามให้กับวัดโดยฝีมือของพระและเณร หรือไปถ่ายรูปที่เวโรน่าแอททับลาน" 
          "และในวันสำคัญอย่างวัน "มาฆบูชา" นั้นทางคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมใจกันจัดงาน "เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน" ขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต อ.ศรีมโหสถ ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 แล้ว วันมาฆบูชา หรือวันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวก ผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย งานสำคัญในวันนี้ นอกเหนือไปจากการที่มีการเดินธุดงค์และปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ไปตามวัดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - วันที่ 2 มีนาคม 2561ใน อ.บ้านสร้าง อ.เมืองปราจีน อ.ศรีมหาโพธิ และอ.ศรีมโหสถแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมนำเที่ยวเส้นทางโบราณสถาน สระมรกต นมัสการต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ และหลวงพ่อทวารวดีโดยรถพ่วง รวมทั้งมีการจัดตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย ร้อยเรียงเรื่องอาหารและขนมไทยโบราณ อาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อที่หารับประทานได้ยาก แถมยังได้ลองทำ ลองชิม และช้อปได้ในงานเดียว พร้อมทั้งได้ฟังการแสดงเทศนาพระโอวาทปาฏิโมกข์ และเวียนเทียนพร้อมกันรอบรอยพระพุทธบาทคู่" นายชัยยุทธ กล่าวเสริม