เมษายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

“นกแอร์” ยืนหยัดความเป็นสายบินของคนไทย เพื่อคนไทย ยังคงให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศตามปกติ

นกแอร์ เดินหน้าให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศตามปกติ พร้อมช่วยเหลือด้านการแพทย์ ทั้งการขนส่งเวชภัณฑ์-อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงการขนถ่ายอวัยวะพร้อมบุคลากรทางการแพทย์กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ อ่านต่อ…