ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

ไทยแลนด์ อีลิท จัดกิจกรรม Elite Experience Trip ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “KHON, Behind the Masked Dance”

นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ “ไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด” จัดกิจกรรม Elite Experience Trip ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “KHON, Behind the Masked Dance” เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกคนสำคัญของไทยแลนด์ อีลิท ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ได้สัมผัสการท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดกับศิลปวัฒนธรรมประจำชาติของไทย พร้อมให้ความรู้ อาทิเช่น ประวัติความเป็นมาของโขน, ชมการแสดงโขน ชุด ยกรบ ที่ได้ยกการแสดงโขนแบบเต็มรูปแบบมาแสดง ให้สมาชิกได้รับชมกันอย่างใกล้ชิด ณ พิพิธภัณฑ์ จิม ทอมป์ สัน พร้อมทั้งนุ่งโจงกระเบนแดงเรียนรำไทย และเรียนรู้วิธีการปักชุดเครื่องด้วยการให้ออกแบบการปักลงบนกระเป๋า เพื่อเป็นของที่ระลึก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดล้วนเป็นเอกลักษณ์ และรากเหง้าของไทย

ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ประกาศรับรองให้ “โขน” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ โดย บริษัทฯ ตั้งใจมอบให้แก่สมาชิกฯ เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หวังกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในประเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งได้มีการให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกฯ ว่าเมืองไทยเรานั้นท่องเที่ยวได้สบายใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19