ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่ ไปสู่อุทยาน 100 ปึ จุฬาฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม สู่สังคม ชุมชนยั่งยืน

ด้วยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬา ฯ (PMCU) ได้มีการวางแผนงานย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมมาประมาณ 2 ปีกว่าและประสานงานกับผู้ดูแลศาลเจ้ามาโดยตลอด โดยมีขั้นตอนการย้ายศาลเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทำงานของทีมอนุรักษ์สถาปัตย์สำรวจ ศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายศาลเจ้าทั้งหลังไปที่แห่งใหม่ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และยังสนับสนุนด้านการศึกษาของคณะสถาปัตย์ โดยให้โอกาสแก่นิสิตเข้าร่วมสำรวจศาลเจ้าอีกด้วย    

PMCU มีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ศาลเจ้าแม่ทับทิม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมให้มากที่สุด โดยยังคงส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามแก่ชุมชนและมีการจัดการที่ดีในทุกด้าน จึงได้ดำเนินงานมาอย่างระมัดระวัง

ทั้งนี้ทาง PMCU ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อตอบคำถามที่เกิดขึ้นในภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 1. จะทุบศาลทิ้งจริงหรือ?
      “ไม่จริง”  PMCU ตระหนักและให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดของศาลโดยการปรับปรุงและย้ายศาลอยู่ในการดูแลของนักอนุรักษ์และทีมก่อสร้างเชิงอนุรักษ์นิยมที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หลักการดำเนินงานคำนึงถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิมพร้อมรักษาสถาปัตยกรรมร่วมสมัยโดยมีที่ปรึกษาเป็นคณาจารย์ที่มีความรู้ที่ได้ศึกษาประวัติเจ้าแม่ทับทิมและสถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนโดยเฉพาะ
 2. ศิลปะและสิ่งทรงคุณค่าจะถูกทำลายหรือไม่?
      “ไม่ถูกทำลายอย่างแน่นอน” ขั้นตอนการทำงานของทีมอนุรักษ์คือการสำรวจพื้นที่ของศาลเจ้าทั้งหมดซึ่งมีรายละเอียด และมีความละเอียดอ่อนเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการ “ยกศาลเจ้าทั้งหลังไปยังพื้นที่แห่งใหม่” หรือหาแนวทางนำไปยังพื้นที่ใหม่ โดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมให้มากที่สุด ซึ่งทีมวางแผนเข้าสำรวจพื้นที่ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จึงมีการนำนั่งร้านไปเตรียมการลอกลายและสำรวจพื้นที่ดังที่ปรากฏในข่าว ทั้งนี้มีการแจ้งผู้ดูแลศาลเจ้าล่วงหน้าไว้แล้ว
 3. จะย้ายศาลไปไกลจากชุมชนหรือ?
      “ไม่ใช่ แต่จะย้ายศาลไปใกล้ชุมชน” ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่ ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ ติดถนนบรรทัดทอง มีความพร้อมในทุกด้านทั้งความปลอดภัย สะดวก สะอาด มีที่จอดรถ สถานที่เข้าถึงได้ง่ายมีพื้นที่รองรับการจัดแสดงประจำปีในบรรยากาศที่ดี รายล้อมด้วยชุมชน ร้านค้า ถือเป็นการสร้างสังคมชุมชนและสนับสนุนรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง  ทั้งนี้ศาลเจ้าแม่เดิมตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางพื้นที่ลานจอดรถห่างออกมาจากตัวชุมชน เดินทางไม่สะดวกเท่าพื้นที่ใหม่ นอกจากนั้นตำแหน่งใหม่ของศาลเจ้ามีฮวงจุ้ยที่ดีโดยได้รับการแนะนำจากซินแสที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองซึ่งกรุณาเดินทางมาจากฮ่องกง การปรับปรุงและย้ายศาลครั้งนี้จึงเป็นความร่วมมือที่ดีจากผู้ชำนาญหลายภาคส่วนเพื่อให้ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่มีความเหมาะสมสมบูรณ์ที่สุด
 4. จะเอาที่ไปทำคอนโดหรู 1,800  ห้องขายหาสตางค์เยอะ ๆ หรือ?
      “ไม่จริง” แผนพัฒนาพื้นที่นี้จัดให้เป็นหอพักสำหรับนิสิต 972 ห้องรองรับได้ 2,200 กว่าคน และบุคลากรและบุคคลทั่วไป 831 ห้องเนื่องจากที่พักของจุฬาฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถือเป็นการสนับสนุนในด้านการศึกษาเพื่อให้มีการเดินทางในรอบนอกน้อยลงและลดผลกระทบด้านมลภาวะและจราจรที่เกิดขึ้น  ส่วนคณะกรรมการดูแลศาลเจ้าแม่ทับทิมนั้นได้ย้ายไปจัดตั้งศาลเจ้าแม่แห่งใหม่นานแล้วตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งศาลเจ้าใหม่อยู่บริเวณ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ PMCU จึงขอชี้แจงข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงเจตนาและความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อมิให้ผู้มีเจตนาไม่ดีแอบแฝงสร้างข่าวอันเป็นเท็จทำให้เกิดความเสียหาย และขอเชิญชวนผู้เลื่อมใสศรัทธาเจ้าแม่ทับทิมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกันและสามารถมาสักการบูชาศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป